Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Gia Lai: 13.800 đại biểu học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

Gia Lai: 13.800 đại biểu học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

22 Tháng Ba 2023
    
Ngày 22-3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 và các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong quý I-2023.

z4201385003555-deaff81a4266f2cd3a22e1f7351b4583-3752.jpg
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh quán triệt nội dung Chuyên đề năm 2023
và Kế hoạch số 136. 
Ảnh: Anh Huy
 

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đến 246 điểm cầu cấp huyện, cấp xã trong toàn tỉnh với gần 14.000 đại biểu tham dự. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long dự và chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu chính có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh; các Hội đặc thù ở cấp tỉnh; Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; đại diện Thường trực các Đảng ủy: Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh....

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị được nghe đồng chí Huỳnh Thế Mạnh quán triệt nội dung chuyên đề năm 2023: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội” và Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 9-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Theo đó, chuyên đề năm 2023 của tỉnh có 3 nội dung, gồm: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới phong cách, lề lối làm việc; Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội.

Quán triệt thực hiện Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 9-3-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đã nêu rõ mục đích, yêu cầu; các nội dung, nhiệm vụ tổ chức thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Theo đó, để thực hiện Kế hoạch số 136, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 2 nội dung trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Cụ thể, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở với các nội dung trọng tâm là đổi mới phong cách, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, dân chủ, sâu sát, cụ thể, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các cơ quan, tổ chức của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Huy động và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, trong đó trọng tâm là ba chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Cùng với đó, các đại biểu cũng được quán triệt các chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành trong Quý I-2023, gồm: Chương trình hành động số 46-Ctr/TU, ngày 9-12-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Chương trình hành động số 50-Ctr/TU, ngày 17-1-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30-8-2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 51-Ctr/TU, ngày 18-1-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chương trình hành động số 52-Ctr/TU, ngày 18-1-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24-1-2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

z4201747036736-d86b8b9a62524cc75fbae4b4f9258631-9706.jpgQuang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Ảnh: Anh Huy

Thông qua việc học tập, quán triệt nhằm tiếp tục tạo chuyển biển mạnh mẽ hơn nữa trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc, thực hiện có hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Nguồn: baogialai.com.vn