Kinh nghiệm và bài học trong xây dựng nông thôn mới

Kinh nghiệm và bài học trong xây dựng nông thôn mới

11/06/2014

(GLO)- Sau 3 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Gia Lai đã có 5 xã đạt 19/19 tiêu chí và hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Để xây dựng thành công nông thôn mới (NTM), mỗi địa...

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới

10/06/2014

(GLO)- Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã triển khai tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông). Trong thời gian 3 ngày (từ...

Qua 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới

Qua 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới

13/01/2014

(GLO)- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010-2020 theo chỉ đạo của Trung ương và Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy Gia Lai, công tác XDNTM trên địa bàn tỉnh đã đạt những kết quả nhất...

Xã Tân An quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Xã Tân An quyết tâm hoàn thành xây dựng nông thôn mới

09/11/2013

(GLO)- Đã hoàn thành 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã Tân An, huyện Đak Pơ đang tích cực “chạy đua” với thời gian để về đích sớm trong phong trào xây dựng nông thôn mới ngay trong năm 2013... So với nhiều địa phương...

Nông dân Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới

Nông dân Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới

26/09/2013

(GLO)- Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội Nông dân đang tích cực phối hợp, triển khai, vận động nông dân phát huy vai trò chủ thể với cơ chế “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, đẩy mạnh công tác vận động hội...

Chư Pah: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Chư Pah: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

13/08/2013

GLO)- Đến thời điểm này, ngoài nguồn vốn 1,4 tỷ đồng đầu tư cho 14 xã triển khai quy hoạch, từ năm 2011 đến nay, huyện Chư Pah đã phân bổ nguồn vốn phát triển sản xuất 1,1 tỷ đồng xây dựng 4 mô hình nuôi bò cái giống địa phương; mô hình...

Xây dựng nông thôn mới: Nhìn từ làng...

Xây dựng nông thôn mới: Nhìn từ làng...

01/05/2013

(GLO)- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đang bước vào giai đoạn huy động các nguồn lực đầu tư các tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn. Quá trình thực hiện đã xuất hiện những điển hình, đặc biệt là các...

Sơn Lang chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới

Sơn Lang chuyển biến tích cực trong xây dựng nông thôn mới

18/03/2013

(GLO)- Sau 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bộ mặt của xã Sơn Lang, huyện Kbang đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống người dân được nâng cao, cơ sở hạ tầng khang trang… Sơn Lang sẽ là...

Default news teaser image

Nông dân Phú Túc thi đua sản xuất giỏi

01/01/2013

(GLO)- Xác định phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập là một mục tiêu lớn trong phát triển kinh tế địa phương, nên hàng năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa)...