cosodangtructhuoc.png


     

DANH SÁCH CẤP ỦY TCCS ĐẢNG TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ KHỐI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

TT Tên Tổ chức Đảng Họ tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ, hộp thư công vụ
01 ĐB.Sở Nông nghiệp và Phát triển NT Lưu Trung Nghĩa Bí thư 0979794097  
 
 
 
 
 
 
24 Quang Trung
cb.snnptnt@gialai.gov.vn
Đoàn Ngọc Có Phó Bí thư 0905297904
Nguyễn Văn Hoan ĐUV 0914170259
Vũ Ngọc An ĐUV 0935749899
Võ Thị Xuân Ngọc ĐUV 0398612910
Đặng Văn Linh ĐUV 0913780814
Trần Văn Văn ĐUV 0343110979
Lê Thị Phương Loan ĐUV 0934725668
Y Nguyên Ênuôl ĐUV 0971530476
Nguyễn Văn Lương ĐUV 0902910530
Trần Xuân Khải ĐUV 0352850269
Trần Xuân Thạch ĐUV 0369109062
Nguyễn Tiến Sỹ ĐUV 0985997989
Phạm Cường ĐUV 0905448791
Cao Nguyên Khanh ĐUV 0914064028
Lưu Trung Nghĩa Bí thư 0979794097
02 ĐB.Sở Tài chính Nguyễn Anh Dũng Bí thư 0914021529 03 Trần Hưng Đạo
db.stc@gialai.gov.vn
Nguyễn Hữu Thảo Phó Bí thư 0942399809
Đặng Công Lâm CN UBKT  0914013499
Trần Thị Huệ ĐUV 0982490609
Trương Thanh Tùng ĐUV 0987151917
Nguyễn Trọng Tiến ĐUV 0947997986
Lê Thị Kiều Trinh ĐUV 0834747777
Bùi Thị Hồng Tân ĐUV 0976733279
Võ Văn Vân PCN UBKT 0914173766
03 ĐB.Sở Khoa học và công nghệ Nguyễn Nam Hải Bí thư 0903566779 98B Phạm Văn Đồng 
cb.skhcn@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị phương Mai Phó Bí thư 0914033478
Mguyeenx Ngọc Cường ĐUV 0398337559
Phan Hồng Trường ĐUV 0982089100
Trần Anh Tuấn ĐUV 0979425228
Nguyễn Việt Thắng ĐUV 0913450769
Lê Trọng Huy ĐUV 0905774488
Lê minh Hải ĐUV 0902410358
Mhoo Xuân Hòa ĐUV 0975571879
04 ĐB.Sở Lao động - Thương binh và XH       10 Hai Bà Trưng
db.sldtbxh@gialai.gov.vn
05 ĐB.Sở Tài nguyên và môi trường Phạm Duy Du Bí thư 0903593042 17 Trần Hưng Đạo
db.stnmt@gialai.gov.vn
Lương Thanh Bình Phó Bí thư 0914041846
Huỳnh Minh Sở CN.UBKT 0905529456
Trịnh Hữu Tùng ĐUV 0914096286
Lương Thị Tuyết Vinh ĐUV 0919149727
Trần Quốc Khánh ĐUV 0914499910
Nguyễn Đình Thanh Trí ĐUV 0984400007
Trương Như Quảng ĐUV 0914305123
Đinh Tô Thanh Thảo ĐUV 0977459331
06 ĐB.Sở Công thương       17 Trần Hưng Đạo
db.sct@gialai.gov.vn
 
07
ĐB.Sở Giao thông vận tải Lê Văn Hạnh Bí thư 0903504585 10 Trần Hưng Đạo
db.sgtvt@gialai.gov.vn
Trần Đình Sơn Phó Bí thư 0913494936
Phan Hữu Hiếu ĐUV 0943600088
Đoàn Hữu Dũng ĐUV 0914268079
Nguyễn Trường Sơn ĐUV 0965330333
Tăng Xuân Kiên ĐUV 0913494920
Nguyễn Đăng Hưng ĐUV 0914057299
Hà Anh Thái ĐUV 0905073990
Nguyễn Thị Thu Hiền ĐUV 0974851798
08 ĐB.Sở Kế hoạch và đầu tư Hồ Phước Thành Bí thư 0913432258 02 Hoàng Hoa Thám
db.skhdt@gialai.gov.vn
Phan Công Thành Phó Bí thư 0914005490
Đinh Hữu Hòa ĐUV 0914141533
Phùng Văn Phước ĐUV 0905521129
Võ Văn Thành ĐUV 0914005607
Trần Đình Triết ĐUV 0905189176
Trần Anh Tuấn ĐUV 0935210007
 
09
ĐB.Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung Bí thư 02693501297 17 Trần Hưng Đạo
db.svhttdl@gialai.gov.vn
Nguyễn Đức Hoàng Phó bí thư 02693602339
Nguyễn Công Phương ĐUV 02693501519
Nguyễn Thái T Tường Vân ĐUV 0905301703
Nguyễn Văn Ý ĐUV 0935024390
Nguyễn Thị Thủy ĐUV 0914305295
Lê Thanh Tuấn ĐUV 0914306977
Chu Thị Thúy Hà ĐUV 0982487759
Hoàng Thị Thanh Hải ĐUV 0908348406
 
10
 
ĐB.Sở Giáo dục và đào tạo Lê Duy Định Bí thư 0913821651 56 Trần Hưng Đạo
db.sgddt@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn long Phó Bí thư 0914302845
Trương Quý Sửu ĐUV 0905189124
Cao Văn hiếu ĐUV 0905512071
Phạm Thị Thi Giang ĐUV 0976485859
Nguyễn Thị Hồng Hạnh ĐUV 0947192779
Lữ Đình Dưỡng ĐUV 0914234816
11 ĐB. Sở Y tế Đinh Hà Nam Phó Bí thư 0914473053 09 Trần Hưng Đạo
cb.syt@gialai.gov.vn
Nguyễn Quang Toại ĐUV 0976766606
12 ĐB.Sở Tư pháp Lê Thị Ngọc Lam Bí thư 0979817399 46 Lê Thánh Tôn
db.stp@gialai.gov.vn
Nguyễn Cao Trí Phó Bí thư 0914149648
Phạm Huy Vũ ĐUV 0905324717
Nhâm Yhij Lệ Trinh ĐUV 0982121660
Nguyễn Đình chiến ĐUV 0915772733
13 ĐB. Sở Nội vụ Huỳnh Văn Tâm Bí thư 0914306669 03 Hai Bà Trưng
db.snv@gialai.gov.vn
Võ Quốc Hùng Phó Bí thư 0905198789
Trần Minh Ngọc ĐUV 0979733008
Hồ Văn Trình ĐUV 0986233399
Nguyễn Đình Trúc ĐUV 0911276669
Nguyễn Văn Nô ĐUV 0905774468
Phan Thị Linh Giang ĐUV 0984689777
Trần Đại Thắng ĐUV 0914149777
14 CB.Sở Xây dựng       03 Trần Hưng Đạo
cb.sxd@gialai.gov.vn
15 CB.Sở Ngoại vụ Nguyễn Tùng Khánh Bí thư 0919338175 0386806480 đ/c Mạnh
02 Trần Phú
cb.songoaivu@gialai.gov.vn
Hoàng Minh Việt Phó Bí thư 0913452686
Nguyễn Thị Từ Quyên CUV 0914013888
16 CB.Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Ngọc Hùng Bí thư 0913421376 17 Trần Hưng Đạo
cb.stttt@gialai.gov.vn
Lê Thị Thu Hương Phó Bí thư 0932532789
Cao Thị Phương Thúy CUV 0905305689
17 ĐB.Kho bạc nhà nước Gia Lai       38 Nguyễn Du​
db.kbnn@gialai.gov.vn
           
18 ĐB.Văn phòng Hội Đồng nhân dân tỉnh       07 Trần Hưng Đạo
db.vphdnd@gialai.gov.vn
19 ĐB.Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum Lê Thị Thanh Huyền Bí thư 0905272430 20 Phạm Văn Đồng
chqglkt@gialai.gov.vn
Cao Đăng Quế Phó Bí thư 0905154278
Nguyễn Khắc Hải ĐUV 0914006271
Trần Thanh Vân ĐUV 0983062222
Hoàng Quang lương ĐUV 0914024661
Võ Văn Đàn ĐUV 0905535300
Trần Thị Hồng Vân ĐUV 0967573568
20 ĐB.Chi cục Kiểm Lâm Nguyễn Hữu Huân Bí thư 0903511315 27A Tôn Thất Tùng
db.cckl@gialai.gov.vn
Đinh Ích Hiệp Phó Bí thư 0982334139
Nguyễn Hoàng Tiến Toán ĐUV 0358352950
Dương Hoàng Nguyện ĐUV 0903091299
Nguyễn Hồng Lâm ĐUV 0905071342
Trương Văn Nam ĐUV 0986956686
21 ĐB. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lê Hồng Hà Bí thư 0913469475 01 Hoàng Đạo Thuý
cqltt.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Trường Giang Phó Bí thư 0983478126
Đinh Văn Hà UV.BTV 0985235677
Đinh Hiếu Minh ĐUV 0905844458
Nguyễn Bá Lương ĐUV 0914005960
Phan Hồng Mai ĐUV 0905640279
Nguyễn Mạnh Cường ĐUV 0914033324
Hà Xuân Quang ĐUV 0903572876
Nguyễn Thị Hồng Thúy ĐUV 0905209765
Hà Quang Tuấn ĐUV 0935984555
Phạm Tô Hoài Anh ĐUV 0976794959
22 ĐB.Cục thuế tỉnh Trần Quang Thành Phó Bí thư 0905150898 04 Lý Thái Tổ
db.cct@gialai.gov.vn
Ksor Kut CN.UBKT 0913676179
Ngô Hồng Long UV.BTV 0914141816
Nguyễn Thị Hòa UV.BTV 0914535390
Nguyễn Văn Thành ĐUV 0914073567
Nguyễn Trọng Bảo ĐUV 0914032990
Trần Anh Hùng ĐUV 0905052755
Nguyễn Thị Lan ĐUV 0988468957
Lê Quốc Thái ĐUV 0905050808
Nguyễn Thị Dung ĐUV 0914306799
Lâm Trọng Dũng ĐUV 0905607175
Lê Tuấn Tú ĐUV 0914104905
Hoàng Phi Dũng ĐUV 0906555689
Hoàng Đức Cường ĐUV 0986684576
23 ĐB.Bảo hiểm xã hội tỉnh Trần Văn Lực Bí thư 0913409277 189B Phạm Văn Đồng
db.bhxh@gialai.gov.vn
Lê Quốc Khánh Phó Bí thư 0838777599
Châu Cao Lợi ĐUV 0905204917
Lê Tiến Mạnh ĐUV 0935091399
Trần Công Hoạt ĐUV 0914171213
Nguyễn Thị Thu Hà ĐUV 0982263379
Trần Ngọc Tuấn ĐUV 0978828279
Phan Công Tịnh ĐUV 0905357999
24 ĐB.Cục Dự trữ Nhà nước KV Bắc TN Lưu Văn Quân Bí thư 0384744500 235 Phạm Văn Đồng
cb.cdtnnbtn@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Hiếu Phó Bí thư 0905336079
Nguyễn Văn Tâm ĐUV 0901510505
Phạm Hữu Thuận ĐUV 0963095079
Nguyễn Thị Loan ĐUV 0974459735
25 ĐB.Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nguyễn Hữu Nghị Bí thư 0905655150 05 Trần Hưng Đạo
cb.nhnn@gialai.gov.vn
Đặng Văn Chín Phó Bí thư 0905066779
Đặng Văn Sống ĐUV 0983079509
Nguyễn Kế Hiền ĐUV 0905137516
Ngô Minh Thanh ĐUV 0914070077
Nguyễn Thị Bích Loan ĐUV 0989821232
Nguyễn Thị Kim Ngân ĐUV 0905410999
26 ĐB.Trường Cao đẳng nghề GL       Thôn 6, xã Diên Phú
tcdn.dukccqdn@gialai.gov.vn
27 ĐB.Trường Chính trị tỉnh       58 Lê Thanh Tôn
db.tct@gialai.gov.vn
28 ĐB.Tòa án nhân dân tỉnh       05 Lý Thái Tổ
db.tand@gialai.gov.vn
29 ĐB.Báo Gia Lai Huỳnh Kiên Bí thư 0913450369 02 Hoàng Văn Thụ
db.bgl@gialai.gov.vn
Khuất Đình Viện Phó Bí thư 0935367367
Lương Văn Danh ĐUV 0986231188
Võ Thành Thất ĐUV 0905134072
Đoàn Thị Bích Nga ĐUV  
30 ĐB.Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đặng Huy Cường Bí thư 0913489529 01 Lý Thái Tổ
db.dptth@gialai.gov.vn
Võ Đình Huyên Phó Bí thư 0914234556
Trần Quốc Anh ĐUV 0905237979
Phạm Ngọc Thiên Nga ĐUV 0914171818
Nay H’Ne ĐUV 0914099037
Phan thị Liễu ĐUV 0905261657
Mai Quốc Phong ĐUV 0905675777
31 ĐB.Bệnh viện Đa khoa tỉnh   Bí thư   132 Tôn Thất Tùng
db.bvdkt@gialai.gov.vn
32 ĐB.Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai Nguyễn Thị Thu Hà Bí thư 0961689123 126 Lê Thánh Tôn
db.tcdspgl@gialai.gov.vn
Lê Quốc Trong Phó Bí thư 0989230116
Trần Văn Phê CN.UBKT 0914100153
Nguyễn Văn Lãm PCN.UBKT 0918343376
Hà Trung Sơn UV.UBKT 0918121331
Chu Thanh Dũng ĐUV 0986223299
Phạm Thị Thanh Hà ĐUV 0988426644
Đinh Thị Mỹ Hằng ĐUV 0988495340
Nguyễn Anh Khoa ĐUV 0905221753
Lê Thị Tuyết VP Cấp ủy 0905221753
33 ĐB.Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quãng Hà Phó Bí thư 0913409363 02 Trần Phú
db.vpub@gialai.gov.vn
Trương Công Hoài CN.UBKT 0905103281
Bùi Thanh Bình PCN.UBKT 0914010041
Rơ Châm Y Thịnh ĐUV 0988668598
Châu Thanh Bình ĐUV 0905050890
Võ Văn Chánh ĐUV 0984481748
Võ Ngọc Ánh ĐUV 0905854344
Lê Hoài Thanh ĐUV 0983390447
Nguyễn Hoàng Đan ĐUV 0982340009
Trần Thị Minh Thư ĐUV 0946951777
34 ĐB.Văn phòng Tỉnh ủy Hoàng Thị Nguyệt Nga Bí thư 0975670005 02 Hai Bà Trưng
db.vptu@gialai.gov.vn
Đoàn Thị Bích Nguyệt Phó Bí thư 0914069899
Nguyễn Thanh Nam ĐUV 0906426206
Phạm Thị Hải Hà ĐUV 0905376779
Nguyễn Văn Đông ĐUV 0975921262
35 ĐB.Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Đình Quang Bí thư 0913782045 03 Lý Thái Tổ
db.vksnd@gialai.gov.vn
Lê Thị Thu Hà Phó Bí thư 0914096418
Trần Công Hùng ĐUV 0914730345
Huỳnh Minh Khánh ĐUV 0914093533
Trịnh Duy Dũng ĐUV 0983304447
36 CB.Liên minh Hợp tác xã tỉnh Nguyễn Mậu Phong Bí thư 0982242897 198 Phan Đình Phùng
cb.lmhtx@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Hiền Phó Bí thư 0976713995
Bùi Thị Minh Giang CUV 0989050979
37 CB.Ban Dân tộc tỉnh Kpă Đô Bí thư 0905657316 07 Hai Bà Trưng
bdt.dukccqdn@gialai.gov.vn
Huỳnh kim Đồng Phó Bí thư 0914983689
Văn Thị Kim Quyên CUV 0981436489
38 CB.Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Võ Thành Nguyên Bí thư 0982228245 729 Phạm Văn Đồng
cb.tptdtnt@gialai.gov.vn
Rmah Kmlă Phó Bí thư 0917514115
Chẩm Ngọc Đào   0914038707
39 CB.Trường ĐH Nông Lâm phân hiệu GL Trần Cao Bảo Bí thư 0902560779 xã Diên Phú
cb.tdhnltphcm@gialai.gov.vn
Lê Minh Sơn Phó Bí thư 0982345420
Nguyễn thị thu CUV 0988174405
40 CB.Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh   Bí thư   01 Phạm Văn Đồng
cb.hlhpn@gialai.gov.vn
41 CB.Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới
 
Trần Hồng Sơn Bí thư 0984959797 438 Trường Chinh
cb.ttlnnd@gialai.gov.vn
Trần Thị Thúy Hằng Phó Bí thư 0914033268
Ngô Văn Cầm CUV 0982234281
42 CB.Trung tâm Giáo dục thường xuyên Lê Văn Thuận Bí thư 0914186399 06 Lý Thái Tổ
cb.ttgdtx@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị hồng Thắm Phó Bí thư 0914171290
43 CB. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng       99 Hùng Vương
cb.qbvptr@gialai.gov.vn
44 CB.Thanh tra tỉnh Nguyễn Quý Thọ Bí thư 0905103305 04 Hai Bà Trưng
cb.ttt@gialai.gov.vn
Lê Quang Hùng Phó Bí thư 0905212614
Hồ Thị Luân CUV 0905460060
45 CB.Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội       07 Trần Hưng Đạo
cb.vpddbqh@gialai.gov.vn
           
46 CB.Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Gia Lai   Bí thư   02A Hoàng Hoa Thám
cb.cnnhptgl@gialai.gov.vn
47 CB.Cục Thống kê Nguyễn Văn Tuyên Bí thư 0395818669 05 Hai Bà Trưng
cb.ctk@gialai.gov.vn
Dương Văn Rật Phó Bí thư 0935493852
Khương Văn Trạm CUV 0984569279
48 CB.Cục Thi hành Án dân sự Đào Trọng Giáp Bí thư 0905238262 126 Đinh Tiên Hoàng
cb.cthads@gialai.gov.vn
Nguyễn Ngọc Quang Phó Bí thư 0914150047
Nguyễn Thị Huyền   0979291118
49 CB.Cơ quan Hội cựu Chiến binh tỉnh Đoàn Vĩnh Quý Bí thư 0913450703  193 Phạm Văn Đồng
cb.hccb@gialai.gov.vn
Nguyễn Xuân Trương Phó Bí thư 0982077333
Bùi Duy Tư CUV 0982241331
50 CB.BQL dự án XD dân dụng và CN tỉnh Nguyễn Văn Thông Phó Bí thư 0905221506 20 Trần Hưng Đạo
chibo.bqldaddcn@gialai.gov.vn
Trần Giang Vy CUV 0905342800
51 CB.BQL Dự án đầu tư XD các công trình GT Phạm Xuân Điệp Bí thư 0905357927 10 Trần Hưng Đạo
cb.bqldadtxdctgt@gialai.gov.vn
Nguyễn Hữu Tiến Phó Bí thư 0948705705
52 CB.Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh   Bí thư   50 Phan Bội Châu
cb.bqlkkt@gialai.gov.vn
53 CB. BQL dự án ĐT và XD các CT NN và PTNT Nguyễn Văn Yên Bí thư 0906416879 24 Quang Trung
cb.bqldadtxd@gialai.gov.vn
Nguyễn Quang Thương   0915501680
54 CB.Ban Nội chính Tỉnh ủy Đặng Ngọc Linh Bí thư 0905207844 02 Hai Bà Trưng
cb.bnctu@gialai.gov.vn
Đặng Đình Thoan Phó Bí thư 0913400581
Lê Thị Thúy Linh CUV 0914232161
55 CB.Ban Tổ chức Tỉnh ủy       02 Hai Bà Trưng
cb.btctu@gialai.gov.vn
56 CB.Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ   Bí thư    02 Hai Bà Trưng
cb.btgtu@gialai.gov.vn
57 CB. Uỷ Ban kiểm tra Tỉnh ủy Dương Minh Dức Bí thư 0984129779 02 Hai Bà Trưng
cb.ubkttu@gialai.gov.vn
Trần Đình Vũ Phó Bí thư 0919515007
Ưng Đình Khánh CUV 0914238278
Rơ Châm Dung CUV 0914615250
58 CB.Ban Dân vận Tỉnh ủy       02 Hai Bà Trưng
cb.bdvtu@gialai.gov.vn
59 CB.Tỉnh đoàn Nguyễn Hoàng Phong Bí thư 0914111316 06 Phan Đình Phùng
cb.td@gialai.gov.vn
Phan Hồ Giang Phó Bí thư 0905878779
Nguyễn Thị Thùy Trang CUV 0938114477
Nguyễn Chí Cẩn CUV 0967582285
Lê Thị Mai Trang CUV 0978835536
60 CB.Cơ quan Uỷ ban MTTQVN tỉnh       21 Trần Hưng Đạo
cb.ubmttqvn@gialai.gov.vn
61 CB. Liên đoàn Lao động tỉnh       09 Hai Bà Trưng
cb.ldld@gialai.gov.vn
62 CB.Hội Nông dân tỉnh Phạm Thị Kim Chi Bí thư 0935818269 19 Nguyễn Du
cb.hnd@gialai.gov.vn
Y Khâm Phó Bí thư 0366730678
Bùi Thị Thu Trang CUV 0962586779
63 CB.Liên hiệp các hội khoa học và KT tỉnh   Bí thư   26 Phạm Văn Đồng
cb.lhhkhkt@gialai.gov.vn
64 CB.Hội chữ thập đỏ tỉnh Dương Đình Diện Bí thư 0904112678 22 Trần Hưng Đạo
cb.hctd@gialai.gov.vn
Cao Xuân Nam Phó Bí thư 0985574806
65 CB.Hội Văn học nghệ thuật   Bí thư   24 Trần Hưng Đạo
cb.hvhnt@gialai.gov.vn
66 CB. Đoàn Luật sư Vũ Quang Khải Bí thư 0962036667 06 Võ Thị Sáu
dls.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Ngọc Phó Bí thư 0355777779
Lê Thị Tranh CUV 0985265198
67 CB. Cơ quan Đảng ủy Khối Trần Thanh Bình Bí thư 0905.840.183 12 Hai Bà Trưng
cb.duk@gialai.gov.vn
Hứa Thị Phương Phó Bí thư 0918.152.377
Đặng Thị Thuý Ngân CUV 0905.581.468
Phạm Văn Quang CUV 0914.324.568
Bùi Duy Toàn CUV 0934.919.479
68 CB.Trường Trung cấp Y tế       Xã Trà Đa
cb.ttcyt@gialai.gov.vn
69 CB.Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật       140 Nguyễn Chí Thanh
cb.ttchnt@gialai.gov.vn
II KHỐI DOANH NGHIỆP
TT Tên Tổ chức Đảng Họ tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ, hộp thư công vụ
70 ĐB. Bưu điện tỉnh Nguyễn Thị Thúy Vân Phó Bí thư 0916420579 96 Hùng Vương
bdt.dukccqdn@gialai.gov.vn
Hà Thị Mai Dung ĐUV 0935830689
Lê Văn Thuật ĐUV 0913437625
Phạm Thị Bích Lài ĐUV 0905933458
Trần Ngọc Thanh ĐUV 0914170427
Ngô Văn Chánh ĐUV 0919133887
Nguyễn Thị Mỹ Chinh ĐUV 0917970000
71 ĐB. Công ty CP Điện Gia Lai Nguyễn Thị Dung Bí thư   114 Trường Chinh
ctcpd.dukccqdn@gialai.gov.vn
Lê Tống Hiếu Phó Bí thư  
Phạm Văn Hiệp ĐUV  
Nguyễn Thị Hồng Vân ĐUV  
Lê Hoàng Khanh ĐUV  
72 ĐB. Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai       03 Nguyễn Tất Thành
ctcpdl.dukccqdn@gialai.gov.vn
73 ĐB. Cty TNHHMTV Cấp thoát nước GL Nguyễn Đình Vinh Bí thư 0905157202 42 Trần Hưng Đạo
ctcpctn.dukccqdn@gialai.gov.vn
Ngô Văn Linh Phó Bí thư 0974728282
Vũ Hoàng Thiên ĐUV 0935573881
Nguyễn Hoàng Nguyên ĐUV 0399002572
Mai Thị Thu ĐUV 0983907779
74 ĐB.Cty TNHH MTV Xăng đầu Bắc TN Bùi Nghĩa Thảo Bí thư 0988333335 274 Lê Duẩn
ctxdbtn.dukccqdn@gialai.gov.vn
Trịnh Xuân Đoài Phó Bí thư 0976886869
Võ Thị Thu Hà UV BTV 0937008008
Nguyễn Văn Long ĐUV 0914163075
Hoàng Thị Kim Nhung ĐUV 0905157187
Phan Hữu Chính ĐUV 0914150045
Nguyễn Văn Thành ĐUV 0905889980
Nguyễn Sỹ Tiến ĐUV 0914111319
Phan Thanh Đào ĐUV 0914168225
75 ĐB.Cty TNHHMTV Khai thác CT TL GL Nguyễn Năng Dũng Bí thư ĐU 0903570328 97A Phạm Văn Đồng
cctktcttl.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Thanh Bình Phó Bí thư 0914041815
Phan Phước Thiện ĐUV 0905632619
Lương Văn Minh ĐUV 0975101768
Phan Đình Thành CNUBKT 0905615946
Hoàng Bình Yên ĐUV 0905047049
Trương Đinh Diệu Thi ĐUV 0905358702
Trần Công Nguyên ĐUV 0905777414
Nguyễn Văn Thế Bí thư CB 0976793363
Lê Văn Trung Bí thư CB 0905565755
Đinh Văn Ân Bí thư CB 0984224142
Vũ Văn Hương Bí thư CB 0398321467
Võ Đình Phúc Bí thư CB 0988641361
76 ĐB. Công ty Điện lực Gia Lai       Hùng Vương
ctdl.dukccqdn@gialai.gov.vn
77 ĐB. Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai Võ Trường Sơn Bí thư 0983808858 15 Trường Chinh
ctcpha.dukccqdn@gialai.gov.vn
Võ Thị Mỹ Hạnh Phó Bí thư 0972337499
Phan Thanh Hùng ĐUV 0905443442
Trần quang Dũng ĐUV 0905102742
Trần Hợp ĐUV 0914177512
Nguyễn Hoàng Đăng Khoa ĐUV 0915759499
Hoàng Ngọc Khánh ĐUV 0913426066
78 ĐB Viễn thông Gia Lai Nguyễn Văn Tân Bí thư 0913450002 96 Hùng Vương
vt.dukccqdn@gialai.gov.vn
Đồng Quốc Việt Phó Bí thư 0913400033
Nguyễn Phi Hoàng ĐUV 0914234234
Hồ Minh Toàn ĐUV 0913450499
Võ Sơn Hùng ĐUV 0914093693
Hoàng Văn Tường ĐUV 0913450368
Trần Văn Đương ĐUV 0913406602
Lê Thanh Nguyên ĐUV 0917985678
Nguyễn Thị Ngọc oanh ĐUV 0914168379
79 ĐB. NH NN & PTNT Việt Nam CN GL Nguyễn Dự Bí thư 0913450235 25 Tăng Bạt Hổ
nhnnptntgl.dukccqdn@gialai.gov.vn
Trần Ngọc Mẫn Phó Bí thư 0914138178
Đào Thanh Tịnh ĐUV 0914006172
Tô Hùng Vinh ĐUV 0982840846
Lương Thanh Bình ĐUV 0905810369
Kiều Cao Khắc ĐUV 0914028368
Ngô Thị Ánh Mẫn ĐUV 0908134127
Trần Minh Thành ĐUV 0914099570
Bùi Xuân Thành ĐUV 0985559997
Trần Việt Hùng ĐUV 0913437478
80 ĐB.NH NN& PTNT Việt Nam CN Đông GL Phan Tiến Thu Bí thư 0903504582 96 Lê Duẩn
nhnnptntdgl.dukccqdn@gialai.gov.vn
Trần Quang Tuấn Phó Bí thư 0914228605
Nguyễn Thị Phương ĐUV 0982503108
Vũ Nhật Tăng   0914140660
81 ĐB. Ngân hàng Đầu tư &PT VN CN Nam GL Đặng Văn Quyền Bí thư 0901912222 117 Trần Phú
nhdtptpn.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Kỳ Phó Bí thư 0903529335
Phạm Viết Đoài ĐUV 0905153056
Phan Trọng Huy ĐUV 0905747775
Nguyễn Tấn Lộc ĐUV 0913423578
Nguyễn Văn Đức ĐUV 0915721115
Mai Thị Hồng Ánh ĐUV 0902116320
82 ĐB. NH  Đầu tư & Phát triển VN - CN GL   Bí thư   112 Lê Lợi
nhdtptgl.dukccqdn@gialai.gov.vn
83 ĐB. NH Đầu tư và Phát triển CN Phố Núi Huỳnh Quang Hưng Bí thư 0934722999 242 Nguyễn Tất Thành
nhdtptpn.dukccqdn@gialai.gov.vn
Trảo An Quý Phó Bí thư 0984636024
Lê Thị Hồng ĐUV 0983002535
Trương Nhật Tân ĐUV 0987353579
Dương Công Thức ĐUV 0914306440
Nguyễn Trọng Hiển ĐUV 0908860329
Thới Mộc Lam ĐUV 0979797329
84 ĐB. NH TMCP Công thương VN - CN GL       01 Trần Hưng Đạo
nhctgl.dukccqdn@gialai.gov.vn
85 ĐB. NH TMCP Ngoại thương VN CN GL       33 Quang Trung
nhntgl.dukccqdn@gialai.gov.vn
86 CB. NH TMCP Ngoại thương CN Bắc GL Đinh Vă Toàn   0905159445 737 Phạm Văn Đồng
Trần Anh Thắng   0945260668
Trần Quang Định   0987378797
Ddieend Nguyên   0946027777
Từ Thị Tài   0914200917
Nguyễn Tấn Lộc   0935375969
Nguyễn Ngọc thủy    0977256886
87 CB Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lê Văn Chí Bí thư 0903512280 102A Phạm Văn Đồng
nhcsxh.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Hữu Chí Phó Bí thư 0914138336
Đinh Văn Nghĩa CUV 0915944544
Trần Thanh Nghị CUV 0914070033
Lê Thị Dương CUV 0983442869
88 CB. NHTNHHMTV Dầu khí toàn cầu CN GL Nguyễn Hữu Nghĩa Bí thư 0913406469 16A Phạm Văn Đồng
nhtmdktc.dukccqdn@gialai.gov.vn
Dương Hoài Vũ Phó Bí thư 0914097910
89 CB NH Hợp tác xã Việt Nam CN Gia Lai Trần Thị Hải Vân Bí thư 0905079779 118 Phan Đình Phùng
nhhtxvn.dukccqdn@gialai.gov.vn
Phạm Văn Phú Phó Bí thư 0971838441
Nguyễn Hoài Nam   0935145123
90 CB. NH TMCP Phát triển TP HCM CN GL   Bí thư   01 Phù Đổng
nhpthcmgl.dukccqdn@gialai.gov.vn
91 CB. Ngân hàng TMCP An Bình CN Gia Lai       106 Lê Lợi
nhab.dukccqdn@gialai.gov.vn
92 CB. Công ty Bảo Việt Gia Lai   Bí thư   07 Hai Bà Trưng
ctbv.dukccqdn@gialai.gov.vn
93 CB. Công ty CP Bảo hiểm PJICO Gia Lai       231 Lý Thái Tổ
ctbhp.dukccqdn@gialai.gov.vn
94 CB Công ty Bảo Việt Nhân thọ Gia Lai       39 Hùng Vương
ctbvnt.dukccqdn@gialai.gov.vn
95 CB Cty CP Kinh doanh và PT Miền núi       18 Lê Hồng Phong
ctcpkdptmn.dukccqdn@gialai.gov.vn
96 CB Công ty CP Thương mại Gia Lai       56 Lê Lợi
ctcptm.dukccqdn@gialai.gov.vn
97 CB Công ty TNHH Trung Kiên Đinh Màu Bí thư 0916196999 29 Lê Đại Hành
cttk.dukccqdn@gialai.gov.vn
Trần Văn Thứ Phó Bí thư 0905674748
Nguyễn Thanh Dương CUV 0984193003
98 CB Cty CP Kinh doanh hàng XK Quang Đức       18A Trường Chinh
ctkdhxkqd.dukccqdn@gialai.gov.vn
99 CB.Cty CP QL và sữa chữa đường bộ GL Trần Văn Thạc Bí thư 0914010906 32A Phạm Văn Đồng
ctcpqlscdb.dukccqdn@gialai.gov.vn
Lê Quý Đức Phó Bí thư 0914005922
Nguyễn An Chín CUV 0905178327
 
100
CB Cty CP In & Đầu tư PT giáo dục GL       210A Phạm Văn Đồng
ctcpidtptgd.dukccqdn@gialai.gov.vn
 
101
CB.Cty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Gia Lai Trương Đức Hà Bí thư 0913499312 191 Phạm Văn Đồng
ctcpdthtkt.dukccqdn@gialai.gov.vn
Hoàng Nam Đàn Phó Bí thư 0972714777
Nguyễn Thị Hoa CUV 0983045717
102 CB. Cty CP Nông lâm nghiệp & XD CT GL       233 Trường Chinh
ctcpnlnxdct.dukccqdn@gialai.gov.vn
103 CB.Cty CP Xuất Nhập khẩu Y tế Gia Lai       02A Phù Đổng
ctcpxkyt.dukccqdn@gialai.gov.vn
104 CB.Công ty CP Gia Lai  CTC   Bí thư   18 Lê Lai
ctcpglc.dukccqdn@gialai.gov.vn
 
105
CB.Công ty TNHH MTV Tiến Minh Gia Lai   Bí thư   56 Hoàng Văn Thụ
cttm.dukccqdn@gialai.gov.vn
 
106
CB. Cty CP Xây dựng & Vận tải Gai Lai Phạm Xuân Bảo   0914.021.357 05 Lý Thường Kiệt
ctcpls.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Khắc         0903.572.884
Nguyễn Văn Thông   0905.186.815
107 CB. Công ty CP Đông Hưng       189 Lê Đại Hành
ctcpdh.dukccqdn@gialai.gov.vn
108 CB Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng GL       91 Phạm Văn Đồng
ctcptvtkxd.dukccqdn@gialai.gov.vn
109 CB Cty TNHH MTV Xổ số kiến thiết GL       60 Trần Phú
ctxskt.dukccqdn@gialai.gov.vn
110 CB Công ty CP TNHH MTV TCD Đại Nam       91 Sư Vạn Hạnh
ctdn.dukccqdn@gialai.gov.vn
111 CB Công ty CP Dược - Vật tư Y tế Gia Lai       04 Quang Trung
ctcpdvtyt.dukccqdn@gialai.gov.vn
112 CB.Công ty CP Phát triển Đại Việt Võ Văn Tấn Bí thư 0914177416 19 Trần Bình Trọng
ctcpptdv.dukccqdn@gialai.gov.vn
113 CB. Cty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai   Bí thư   02 Đặng Trần Côn
ctcptddl.dukccqdn@gialai.gov.vn
114 CB. Công ty CP Bất động sản VKLand Đoàn Văn Quỳnh Bí thư 0981107197 Lô 5, C1, KĐT Cầu Săt
ctcpptn.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Công Thắng Phó Bí thư 0961153456
115 CB. Công ty TNHH Vận tải Ôtô Nguyễn Văn Khoa Bí thư 0914158.423 31 Chu Văn An
ctvtot.dukccqdn@gialai.gov.vn
Đoàn Đức Hùng Phó Bí thư 0933.335.577
Đỗ Lê Trung CUV 0905.159.442
116 CB. Công ty CP Thủy điện ĐăkRơSa Nguyễn Đình Tuy Bí thư 0962248439 117 Lê Đại Hành
ctcptdd.dukccqdn@gialai.gov.vn
Ninh Thị Tuyết Phó Bí thư 0915934589
Trần Minh Lợi CUV 0902608161
117 CB. Công ty CP Xây dựng và XL Điện Gia Lai   Bí thư   225 Trần Phú
ctcpxdxld.dukccqdn@gialai.gov.vn
118 CB. Cty Công nghiệp hóa chất mỏ TN       444/4 Lê Duẩn
ctcnhcmtn.dukccqdn@gialai.gov.vn
119 CB. Công ty CP Xây lắp & PT Bưu điện GL Hoàng Anh Dũng 0913429729   32 Nguyễn Thái Học
ctcpxlptbd.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Vi Công 0916950022  
Trần Thị Hồng Nga 0914117999  
 
120
CB. Công ty CP Đăng kiểm xe cơ giới GL Vũ Xuân Hưng Bí thư 0913633884 Tổ 5, P.Chi Lăng
ctdkxcg.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Thoa Phó Bí thư 0982443371
 
121
CB. Công ty CP Lam Sơn Nguyễn Tuấn Dương Bí thư 0389.686.869 185 Lê Duẩn
ctcpls.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Trọng Phương Phó Bí thư 0935.755.979
Đoàn Thị Kim Dung CUV 0985.542.122
 
122
CB Cty TNHH MTV Xuất khẩu nông sản TN Nguyễn Minh Đường Bí thư   Làng Bờ Lang 3, Xã Ia Đê, Ia Grai
ctxknstn.dukccqdn@gialai.gov.vn
Phạm Trần Hoàng Yến Phó Bí thư  
Nguyễn Thị Phượng CUV  
 
123
CB. Cty CP Tư vấn xây dựng giao thông GL Trần Anh Tuấn Bí thư 0913479337 170 Trường Chinh
ctcptvxdgt.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Hữu Vinh Phó Bí thư 0913430843
Nguyễn Công Bình CUV 0913421360
 
124
CB. Cty CP Sách & Thiết bị trường học GL Trần Thị Thu Hà Bí thư 0914033349 40B Hùng Vương
ctcpstbth.dukccqdn@gialai.gov.vn
Nguyễn Song Luân Phó Bí thư 0907946079
Trần thị Thùy Dương CUV 0975567799