Trang chủ > Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt
Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Hiệu quả...

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam": Hiệu quả và triển vọng

15/11/2022

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã đạt được hiệu quả nhất định, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của người dân trong việc ưu tiên tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước. Đây là điều kiện...

Ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên ...

Ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

26/04/2022

Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch Triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022, nhằm góp phần phục hồi phát triển kinh tế xã...