Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Phó bí thư Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Gia Lai

Phó bí thư Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Gia Lai

19 Tháng Chín 2022
Chiều ngày 13/9, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia Lai (Đảng ủy Vietcombank Gia Lai) để nghe báo cáo, nắm bắt tình hình hoạt động, những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách Đảng ủy, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên  Ban Chấp hành Đảng bộ Vietcombank Gia Lai.
IMG_20220919_235918-(2).jpg
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Việt Hằng - Bí thư Đảng ủy Vietcombank Gia Lai báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số vấn đề trọng tâm trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, đó là: Trong thời điểm giá cả hàng hoá nông sản ở mức thấp, các doanh nghiệp trong tỉnh đang tái cấu trúc lại hoạt động kinh doanh, cây trồng bị dịch bệnh mất mùa, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong tỉnh nói chung, Vietcombank Gia Lai nói riêng, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp thiết thực nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn, thách thức góp phần đưa hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Ngân hàng đi vào ổn định và phát triển; các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao, thực hiện tốt văn hoá doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối, trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; xây dựng khối đoàn kết nội bộ, thống nhất cao trong mọi hoạt động của Chi nhánh; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; việc sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo quy định; triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò của mình; tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội do các cấp, Đảng ủy Khối phát động… Mặt khác, cũng nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế cũng như định hướng những mặt công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Vietcombank Gia Lai trong thời gian tới. 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua nhất là theo báo cáo của đồng chí Bí thư Đảng ủy về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên và triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cũng như tham gia tích cực các phong trào do Đảng ủy Khối phát động. 
Mặt khác, đồng chí cũng chỉ đạo Đảng ủy Vietcombank Gia Lai cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhất là khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Yêu cầu Đảng ủy Vietcombank Gia Lai trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: 
(1) Tiếp tục phát huy và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022; thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản và triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối; 
(2) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022, trọng tâm triển khai nội dung đột phá của Đảng ủy. 
(3) Chỉ đạo triển khai thực hiện việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 sớm ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Rà soát hồ sơ đảng viên, chuẩn bị các tài liệu khi có chủ trương của cấp trên triển khai thực hiện Quy định 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Bộ Chính trị quy định về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước.
 (4) Chú ý nội dung xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm không nên dài trải mà phải có trọng tâm, trọng điểm. 
               Đặng Thị Thúy Ngân - Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối