Trang chủ > Hệ thống văn bản > KẾ HOẠCH thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy v

Kế hoạch: KẾ HOẠCH thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU, ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo

Số hiệu: 68-KH/ĐUK Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Đảng Uỷ khối Người ký: Dương Dã
Ngày ban hành: 09/02/2023 Ngày hiệu lực: 2/9/2023
Tải về: Tình trạng: Đã biết