Trang chủ > Phong trào hoạt động > Nông thôn mới > Chư Pah: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Chư Pah: Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

13 Tháng Tám 2013
GLO)- Đến thời điểm này, ngoài nguồn vốn 1,4 tỷ đồng đầu tư cho 14 xã triển khai quy hoạch, từ năm 2011 đến nay, huyện Chư Pah đã phân bổ nguồn vốn phát triển sản xuất 1,1 tỷ đồng xây dựng 4 mô hình nuôi bò cái giống địa phương; mô hình trồng tiêu, cà phê, cao su tại 2 xã điểm là Ia Khươl và Ia Mơ Nông. Theo đánh giá của lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pah-cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện thì các mô hình đã triển khai phát triển tốt; đặc biệt là mô hình nuôi bò cái giống địa phương đã bước vào thời kỳ sinh sản, góp phần cải thiện đời sống nhân dân. Lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án vào vốn chương trình xây dựng nông thôn mới để tăng vốn đầu tư được xác định là giải pháp quan trọng sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Cụ thể hóa giải pháp này, Chư Pah đã lồng ghép vốn chương trình khuyến nông quốc gia, khuyến nông tỉnh, ngân sách huyện… trên 3,2 tỷ đồng nâng cao hiệu quả phát triển sản xuất.

Theo đó đã triển khai 19 mô hình, dự án chăn nuôi bò, trồng cao su tiểu điền, nuôi cá nước ngọt… giúp nông dân tăng thu nhập, nâng cao cuộc sống. Thông qua các mô hình, cơ quan chuyên môn đã chuyển giao kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho các hộ tham gia làm cơ sở để nhân rộng ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quy trình sản xuất nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích canh tác, tạo động lực để nông dân tận dụng quỹ đất trống, chuyển diện tích cây trồng kém hiệu quả như mì, lúa rẫy… mở rộng diện tích các loại cây trồng chủ lực như cao su, lúa nước, tiêu…

Thống kê chưa đầy đủ của cơ quan chuyên môn huyện Chư Pah, tổng diện tích cao su trên địa bàn huyện đến thời điểm này đạt 5.142 ha, tăng 4,6%; hồ tiêu 145 ha, tăng 9,8%; lúa Đông Xuân 1.695 ha, tăng 3,4%... so với năm 2011. Năng suất các loại cây trồng tăng là điều kiện để đưa tiêu chí thu nhập bình quân đầu người sớm đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết cấu hạ tầng cơ sở tại 2 xã điểm và 12 xã còn lại được cải thiện nhờ huy động tối đa nguồn lực đầu tư. Ước tính kinh phí đầu tư cho phát triển từ năm 2011 đến nay trên địa bàn huyện Chư Pah trên 4,857 tỷ đồng; trong đó vốn chương trình xây dựng nông thôn mới 3,68 tỷ đồng, còn lại vốn huyện cấp và vốn nhân dân đóng góp.

Lồng ghép vốn các Chương trình 135; Chương trình mục quốc gia giảm nghèo bền vững; ngân sách huyện, tỉnh và nhân dân đóng góp vào xây dựng nông thôn mới gần 81 tỷ đồng. Nguốn vốn trên tập trung đầu tư kiện toàn hệ thống giao thông tại xã điểm Ia Mơ Nông; xây dựng nhà rông văn hóa; hội trường thôn Tân Lập, làm đường giao thông tại làng Kách thuộc xã điểm Ia Khươl. Xây dựng hệ thống chợ, thủy lợi, trường học, đường giao thông tại địa bàn 14 xã.

Quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chư Pah đã nhận được sự ủng hộ từ phía các doanh nghiệp và người dân. Chỉ trong 2 năm (2011-2012), Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah đã đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn, nhà sinh hoạt cộng đồng; hỗ trợ nông dân cải tạo vườn tạp tại các xã: Hà Tây, Ia Nhin, Đak Tơ Ve, Ia Ka, Phú Hòa, Ia Khươl…, tổng vốn gần 15 tỷ đồng.

Phong trào nông dân trên địa bàn xã tình nguyện hiến đất, góp công mở đường giao thông; góp vốn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới phát triển mạnh mẽ. Nổi bật có hộ ông Vũ Ngọc Son, làng Mrông Ngó 3 đã bỏ số tiền 800 triệu đồng đầu tư đập tràn thủy lợi qua suối Ia Ai, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông qua lại khu vực sản xuất tập trung.

Nhờ tập trung nguồn lực đầu tư nên đến thời điểm này đã có 4 xã đạt 7-12 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới; 10 xã còn lại có số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới từ 2 đến 6 tiêu chí. Con số thống kê trên cho thấy lộ trình đưa các xã trở thành xã nông thôn mới đảm bảo kế hoạch đề ra của huyện Chư Pah hãy còn lắm gian nan; song với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh và sự chung sức của nhân dân, hỗ trợ của doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Chư Pah sẽ tạo được bước đột phá mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
(theo baogialai.vn)