Trang chủ > Lịch công tác > lịch công tác ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022

lịch công tác ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022

18 Tháng Tư 2022
   

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Thời gian từ ngày 18/4 đến ngày 22/4/2022)

Thứ Hai
18/4/2022
Sáng
07h30: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I/2022.
08h00: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
Chiều
14h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Ban Biên tập Bản tin sinh hoạt nội bộ Đảng ủy Khối tại phòng làm việc Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
Thứ Ba
19/4/2022
Sáng
08h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự họp Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tại Hội trường Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
08h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư ĐUK  làm việc với cấp ủy Chi bộ Hội Nông dân tỉnh tại trụ sở Hội Nông dân tỉnh (đồng chí UVBCH phụ trách Chi bộ và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
Chiều
14h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối họp Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4, khoá I/2022 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối.
15h00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên bất thường tháng 4 năm 2022.
Thứ Tư
20/4/2022
Sáng
08h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì, dự Hội nghị chuyên đề “Chuyển đổi số là nền tảng phát triển doanh nghiệp” tại Hội trường 2/9, số 04 Hoàng Hoa Thám, TP.Pleiku, Gia Lai (đồng chí Ngân - Chánh Văn phòng và đồng chí Hà – Phó Chánh Văn phòng cùng dự).
Chiều
14h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kết luận kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (các đồng chí Chủ nhiệm UBKT, Phó trưởng ban phụ trách BTC Đảng ủy Khối cùng dự).
Thứ Năm
21/4/2022
Sáng
08h00: Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn ĐUK các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chiều
14h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối  làm việc với cấp ủy Chi bộ Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên tại trụ sở  Công ty Công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên (đồng chí UVBCH phụ trách Chi bộ và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
Thứ Sáu
22/4/2022
Sáng
08h00: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì, dự Hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Kế hoạch số 70-KH/TU, ngày 31/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII tại điểm cầu Đảng uỷ Khối (các đồng chí Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu giúp việc ĐUK, Đoàn Khối cùng dự).
Chiều
14h00: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh (đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
15h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối hệ thống hoá các chuyên đề Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt I/2022.