Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác từ ngày 26/12/2022 đến ngày 06/01/2023

Lịch công tác từ ngày 26/12/2022 đến ngày 06/01/2023

26 Tháng Mười Hai 2022
   

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Thời gian từ ngày 26/12/2022 đến ngày 06/01/2023)

Thứ 2
26/12/2022
Sáng
07h30: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
09h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
Chiều
13h30: Thường trực Đảng ủy Khối dự buổi công bố quyết định kiểm tra nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng của Đoàn Kiểm tra Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối (đại diện lãnh đạo Văn phòng cùng dự).
14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự buổi thông qua kế hoạch kiểm tra Ban Chỉ đạo 33 Đảng ủy Khối của Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo 33 của tỉnh tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối.
Thứ 3
27/12/2022
Sáng
08h00: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì, dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022 (Cả ngày) tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, số 12 Hai Bà Trưng, TP.Pleiku.
Chiều
08h00: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì, dự Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2022 (Cả ngày) tại phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, số 12 Hai Bà Trưng, TP.Pleiku.
Thứ 4
28/12/2022
Sáng
09h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
Chiều
14h00: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì họp giao ban Trưởng, phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn Khối tháng 12 năm 2022 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 1).
14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại trụ sở Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh.
Thứ 5
29/12/2022
Sáng
08h00: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối (cho ý kiến nội dung họp Ban Thường vụ phiên thường kỳ tháng 12/2022).
Chiều
14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Hội trường lớn, tầng 4 – Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Thứ 6
30/12/2022
Sáng
08h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy – Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
Chiều
14h00: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì, dự Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 12 năm 2022.
Thứ Bảy
31/12/2022
Nghỉ Tết Dương lịch 2023
Chủ nhật
01/01/2023
Thứ Hai
02/01/2023
Thứ 3
03/01/2023
Sáng
07h30: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
Chiều
Làm việc
Thứ 4
03/01/2023
Sáng
08h30: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tại trụ sở Cục Thuế tỉnh.
08h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (Đ/c Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT cùng dự).
Chiều
14h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2022 tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư ĐUK họp BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cấp ĐUK  để đánh giá công tác thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại phòng họp Cơ quan ĐUK.
Thứ 5
04/01/2023
Sáng
08h00: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội trường tần 3, trụ sở UBND tỉnh.
08h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước tỉnh.
Chiều
14h00: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối họp Ban Biên tập Website ĐUK  để đánh giá công tác thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối họp Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối để đánh giá công tác thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
Thứ 6
06/01/2023
Sáng
08h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (Đ/c Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cùng dự).
08h00: Dự kiến Thường trực ĐUK  thăm, chúc tết các Đ/c nguyên lãnh đạo ĐUK và một số TCCSĐ (Cả ngày, có kế hoạch riêng).
Chiều
Làm việc