Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2023

Lịch công tác từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2023

08 Tháng Năm 2023
        

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Từ ngày 08/5 đến 14/5/2023)

Thứ 2
08/5/2023
 
Sáng 07h30: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
Chiều 13h30: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận  - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối tham gia cùng Đoàn Giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.
14h00: Thường trực Đảng ủy Khối dự sinh hoạt Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 5 năm 2023.
16h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
Tối 18h00: Thường trực Đảng ủy Khối tiếp đón Đoàn Công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình (theo thành phần được triệu tập).
Thứ 3
09/5/2023
 
Sáng 07h00: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Dương Dã — Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đi công tác tại Ninh Thuận từ ngày 09/5 đến het ngày 12/5/2023 (theo Kế hoạch riêng).
08h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Ban Biên tập Bản tin Sinh hoạt nội bộ điện tử Đảng ủy Khối tại phòng họp Cơ quan Đảng úy Khối (tầng 2).
Chiều Làm việc
Thứ 4
10/5/2023
Sáng Làm việc
Chiều Làm việc
Thứ 5
11/5/2023
Sáng Làm việc
Chiều Làm việc
Thứ 6
12/5/2023
Sáng 07h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đi cùng Đoàn Công tác Trường Sa từ ngày 11/5 đen hết ngày 20/5/2023 (theo Kế hoạch riêng)
Chiều Làm việc
Thứ 7
13/5/2023
  17h00: Thường trực Đảng ủy Khối tiếp đón Đoàn Công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam từ ngày 13/5 đen ngày 14/5/2023 (theo thành phần được triệu tập).
Chiều
Chủ nhật
14/2023
Chiều Thường trực Đảng ủy Khối tiếp đón Đoàn Công tác Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam từ ngày 13/5 đen ngày 14/5/2023 (theo thành phần được triệu tập).
Tối 17h30: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị khách hàng kỷ niêm 05 năm ngày thành lập Chi Nhánh Vietcombank Bắc Gia Lai.