Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2023

Lịch công tác từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2023

05 Tháng Sáu 2023
    

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Thời gian từ ngày 05/6 đến ngày 09/6/2023)

Thứ Hai
05/6/2023
Sáng 07h00: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Chiều 13h00: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND 02 cấp tỉnh, huyện tại xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.
Thứ Ba
06/6/2023
Sáng 07h15: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
08h00: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối dự phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2023 tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, số 02 Trần Phú, TP.Pleiku.
Chiều Làm việc
Thứ Tư
07/6/2023
Sáng Làm việc
Chiều 14h00: Thường trực Đảng ủy Khối dự sinh hoạt Chi bộ Cơ quan Đảng ủy Khối tháng 6 năm 2023.
Thứ năm
08/6/2023
Sáng 08h00:  Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối làm việc với cấp uỷ Chi bộ Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới tỉnh tại trụ sở Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới tỉnh (đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách Chi bộ và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng đi).
Chiều 13h30: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối dự sinh hoạt Chi bộ 3 – Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh.
14h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng uỷ Khối làm việc Chi bộ Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai tại trụ sở Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Gia Lai (đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành phụ trách Chi bộ và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng đi).
14h00: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối dự sinh hoạt Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Gia lai
Thứ sáu
09/6/2023
Sáng 08h00: Thường trực Đảng ủy Khối chủ trì, dự Hội nghị chuyên đề về sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 29/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với công tác khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối.
Chiều Làm việc