Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023

Lịch công tác từ ngày 03/01/2023 đến ngày 06/01/2023

03 Tháng Giêng 2023
   

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Thời gian từ ngày 03/01/2023 đến ngày 07/01/2023)

Thứ 3
03/01/2023
Sáng
07h30: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
Chiều
Làm việc
Thứ 4
04/01/2023
Sáng
08h30: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Cục Thuế tỉnh tại trụ sở Cục Thuế tỉnh.
08h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (Đ/c Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT cùng dự).
Chiều
14h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh năm 2022 tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư ĐUK họp BCĐ thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cấp ĐUK  để đánh giá công tác thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại phòng họp Cơ quan ĐUK.
Thứ 5
05/01/2023
Sáng
08h00: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại điểm cầu Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội trường tần 3, trụ sở UBND tỉnh.
Chiều
14h00: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối họp Ban Biên tập Website ĐUK  để đánh giá công tác thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối họp Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối để đánh giá công tác thực hiện năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
Thứ 6
06/01/2023
Sáng
08h00: Đ/c Dương  Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 do Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Khu B, trụ sở Tỉnh ủy (Đ/c Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cùng dự).
08h00: Dự kiến Thường trực ĐUK thăm, chúc tết các đ/c nguyên lãnh đạo ĐUK và một số TCCSĐ (Cả ngày, có KH riêng).
Chiều
Làm việc
Thứ 7
06/01/2023
 
07h30: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của Đảng bộ Trường Cao đẳng Gia lai.