Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021

Lịch công tác ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021

27 Tháng Chín 2021
                 
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Từ ngày 27/9 đến ngày 01/10/2021)
 
Thứ Hai
27/9/2021
Sáng 07h15: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
08h00: Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Cả ngày) tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
Chiều 14h00:  Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh (đồng chí UVBCH phụ trách Chi bộ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
Thứ Ba
28/9/2021
Sáng 08h00:  Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 9/2021.
Chiều 14h00:  Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối thông qua kết quả kiểm tra Chi bộ Thanh tra tỉnh tại trụ sở Thanh tra tỉnh (các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra cùng đi).
14h00:  Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối thông qua kết quả kiểm tra Đảng ủy Cục Thuế tỉnh tại trụ sở Cục Thuế tỉnh (các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra cùng đi).
Thứ Tư
29/9/2021
Sáng 08h00: Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị lần thứ năm (02 ngày) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng) tại Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh – Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
14h00:  Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với cấp ủy Chi bộ Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Gia Lai tại trụ sở  Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Gia Lai (đồng chí UVBCH phụ trách Chi bộ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
Chiều 14h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự, chủ trì Hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến tháng 10 năm 2021 tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (lãnh đạo Ban Tuyên giáo cùng dự).
Thứ Năm
30/9/2021
Sáng 08h00: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh tại trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh (đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
Chiều 14h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì, chỉ đạo chạy chương trình Hội thi  Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cấp Đảng ủy Khối.
Thứ Sáu
01/10/2021
Cả ngày 07h30: Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 cấp Đảng ủy Khối