Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022

Lịch công tác ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022

27 Tháng Sáu 2022
     

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Thời gian từ ngày 27/6 đến ngày 01/7/2022)

Thứ 2
27/6/2022
Sáng
07h30: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối
Chiều
14h00: Thường trực ĐUK làm việc với lãnh đạo Bảo hiểm XHi tỉnh về việc trao tặng thẻ BHYT cho hộ cận nghèo, hộ đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh tại Hội trường Cơ quan ĐUK (đ/c Chánh Văn phòng cùng dự).
15h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì, họp Ban Tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt II/2022 và Lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 4, khoá II năm 2022 để rút kinh nghiệm tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
Thứ 3
28/6/2022
Sáng
0730: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự khai mạc Hội thi giảng viên Lý luận chính trị giỏi năm 2022 tại Trường Chính trị tỉnh, số 58 Lê Thánh Tôn, TP.Pleiku.
08h15: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối (cho ý kiến nội dung BTV phiên thường kỳ tháng 6/2022).
10h00: Đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối họp Đoàn Kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Bí thư Bệnh viện đa khoa tỉnh theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2, thành viên Đoàn Kiểm tra cùng dự).
Chiều
14h00: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
15h30: Thường trực ĐUK làm việc với lãnh đạo Đoàn Khối để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại phòng họp Cơ quan ĐUK
16h30: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự bàn giao hồ sơ đảng viên Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh quản lý tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 1).
Thứ 4
29/6/2022
Sáng
08h00: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
10h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự bàn giao hồ sơ đảng viên Chi bộ Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt đới tỉnh quản lý tại phòng họp Cơ quan ĐUK (tầng 1).
10h30: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự bàn giao hồ sơ đảng viên Chi bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh quản lý tại phòng họp Cơ quan ĐUK (tầng 1).
Chiều
13h30: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
15h00: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).
16h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự bàn giao hồ sơ đảng viên Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh quản lý tại phòng họp Cơ quan ĐUK (tầng 1).
16h30: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự bàn giao hồ sơ đảng viên Chi bộ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh quản lý tại phòng họp Cơ quan ĐUK (tầng 1).
Thứ 5
30/6/2022
Sáng
08h00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phiên thường kỳ tháng 6 năm 2022.
Chiều
14h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị báo cáo viên quý II/2022 tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối.
16h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự bàn giao hồ sơ đảng viên Đảng bộ Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum quản lý tại phòng họp Cơ quan ĐUK (tầng 1).
Thứ 6
01/7/2022
Sáng
08h00: Đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối thông qua kết quả kiểm tra Đảng ủy và đồng chí Bí thư Bệnh viện đa khoa tỉnh theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ trụ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh (thành viên Đoàn Kiểm tra cùng dự).
Chiều
Làm việc