Trang chủ > Lịch công tác > Lịch làm việc từ 25/10 đến ngày 29/10/2021

Lịch làm việc từ 25/10 đến ngày 29/10/2021

25 Tháng Mười 2021
     
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Thời gian từ ngày 25/10 đến ngày 29/10/2021)
     
Thứ Hai 25/10/2021 Sáng 07h30: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
08h00: Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội thảo Lịch sử Đảng ủy Khối tại Cơ quan Đảng ủy Khối..
Chiều 14h30: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối họp Ban Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt 11/2021 tại phòng làm việc Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
15h00: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với bộ phận tài chính nghe báo cáo công tác tài chính 9 tháng đầu năm 2021 (đồng chí Chánh Văn phòng cùng dự).
Thứ Ba
26/10/2021
Sáng Làm việc
Chiều 14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Huyện ủy Chư Prông theo chương trình “Mái ấm biên cương” (đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo cùng đi).
Thứ Tư
27/10/2021
Sáng 07h30: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối khai mạc Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt 11/2021 (bằng hình thức trực tuyến).
08h00: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối (chuẩn bị nội dung họp Ban Thường vụ)
Chiều 14h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải - ƯVTVTU, Bí thư ĐUK dự buổi làm việc giữa BTV Tỉnh ủy với Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Hội trường giao ban trực tuyến trụ sở BCH Bộ đội Biên phòng tinh.
14h00: Đ/c Dưong Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân tinh (đại diện lãnh đạo BTC, VP cùng dự).
Thứ Năm
28/10/2021
Sáng 07h30: Đ/c Dưong Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối giảng chuyên đề Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng đợt 11/2021 (bằng hình thức trực tuyến).
08h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Đảng uỷ Sở Công thương Gia Lai tại trụ sở Sở Công thương Gia Lai (đại diện lãnh đạo BTC, VP cùng dự).
Chiều 14h00: Thường trực ĐUK làm việc với Đảng uỷ Công ty TNHHMTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên tại trụ sở Công ty TNHHMTV Xăng dầu Bắc Tây Nguyên (đại diện lãnh đạo BTC, VP cùng dự).
Thứ Sáu
29/10/2021
Sáng 07h30: Đ/c Dưong Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối giảng chuyên đề Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đổi tượng kết nạp đảng đợt 11/2021 (bằng hình thức trực tuyến).
08h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư ĐUK dự Hội nghị BTV Tỉnh ủy – Tại Khu B Tỉnh ủy.
Chiều 14h00: Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thường kỳ tháng 10/2021.