Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác ngày 20/9 đến ngày 24/9/2021

Lịch công tác ngày 20/9 đến ngày 24/9/2021

20 Tháng Chín 2021
                             
LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI
(Từ ngày 20/9 đến ngày 24/9/2021)
Thứ Hai
20/9/2021
Sáng 07h30: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối
Chiều Làm việc
Thứ Ba
21/9/2021
Sáng 08h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm việc Bộ phận tài chính Văn phòng báo cáo đề xuất việc thanh lý tài sản, CCDC của Cơ quan Đảng ủy Khối.
08h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Ban Tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tại phòng làm việc của Phó Bí thư Đảng ủy Khối.
Chiều Làm việc
Thứ Tư
22/9/2021
Sáng 08h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết Chương trình OCOP giai đoạn 2018 – 2020, Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020, mô hình “Nông hội” tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
08h00: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với cấp ủy Chi bộ Cục Thi hành án dân sự tỉnh tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự tỉnh (Đ/c UVBCH phụ trách Chi bộ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
08h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì họp với thí sinh dự Hội thi Báo cáo viên giỏi.
Chiều 14h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
14h00: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối thông qua kết quả kiểm tra Chi bộ Thanh tra tỉnh tại trụ sở Thanh tra tỉnh (các đồng chí thành viên Đoàn kiểm tra cùng đi).
Thứ Năm
23/9/2021
Sáng 08h00: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy  Đảng bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại trụ sở  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Đ/c UVBCH phụ trách Đảng bộ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
08h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Ban Dân tộc tỉnh theo kế hoạch BCĐ thực hiện QCDC của tỉnh.
Chiều 14h00: Đ/c Phạm Thị Tố Hải – UVTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị bàn về sắp xếp các TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối tại phòng họp Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Đ/c Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức cùng dự).
14h00: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự họp giao ban Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn Khối tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối.
14h00: Đ/c Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại huyện Chư Păh theo kế hoạch BCĐ thực hiện QCDC của tỉnh.
Thứ Sáu
24/9/2021
Sáng 08h00:  Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối (cho ý kiến nội dung Hội nghị Ban Thường vụ phiên thường kỳ tháng 9/2021).
Chiều 14h00: Đ/c Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021 tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy - Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.