Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác ngày 14/8 đến ngày 18/8/2023

Lịch công tác ngày 14/8 đến ngày 18/8/2023

14 Tháng Tám 2023
    

LỊCH CÔNG TÁC
CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI

Thứ Hai

14/8/2023

Sáng 08h00: Hội ý Thường trực Đảng ủy Khối.
Chiều Làm việc

Thứ Ba

15/8/2023

Sáng 08h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với cấp ủy Chi bộ Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai tại trụ sở Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai (đồng chí Ủy viên BCH phụ trách Chi bộ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
Chiều 14h00: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối dự cuộc họp thẩm tra Tờ trình số 2091/TTr-UBND, ngày 07/8/2023 của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi cho hoạt động lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai tại phòng họp 3A, trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
14h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với lãnh đạo Văn phòng Đảng ủy Khối liên quan đến nội dung xây dựng Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 1302-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối thuộc lĩnh vực Văn phòng Đảng ủy Khối tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).

Thứ Tư

16/8/2023

Sáng
08h00: Đồng chí Huỳnh Minh Thuận – TUV, Bí thư Đảng ủy Khối tham gia Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 230/NQ-HĐND, ngày 09/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh tại huyện Chư Pưh.
08h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với cấp ủy Chi bộ Công ty CP Xây dựng và Xây lắp Điện Gia Lai tại trụ sở  Công ty CP Xây dựng và Xây lắp Điện Gia Lai (đồng chí Ủy viên BCH phụ trách Chi bộ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng cùng dự).
Chiều 14h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối liên quan đến nội dung xây dựng Báo cáo việc thực hiện Quyết định số 1302-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Quy chế làm việc của Đảng ủy Khối thuộc lĩnh vực kiểm tra, giám sát tại phòng họp Cơ quan Đảng ủy Khối (tầng 2).

Thứ năm

17/8/2023

Sáng Làm việc
Chiều

Thứ sáu

18/8/2023

Sáng Làm việc
Chiều