Trang chủ > Lịch công tác > Lịch công tác ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021

Lịch công tác ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021

08 Tháng Mười Một 2021
   

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY KHỐI

(Thời gian từ ngày 08/11 đến ngày 12/11/2021)
Thứ Hai
08/11/2021
Sáng Làm việc
Chiều Làm việc
Thứ Ba
09/11/2021
Sáng 07h30: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối khai mạc Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt III/2021.
Chiều Làm việc
Thứ Tư
10/11/2021
Sáng 08h00: Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – UVBTVTU, Bí thư Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 18/3/2020 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy – Khu B, trụ sở Tỉnh ủy.
08h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối giảng chuyên đề Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt III/2021.
Chiều 14h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự Hội nghị trực tuyến về tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012
Thứ Năm
11/11/2021
Sáng 08h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối giảng chuyên đề Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt III/2021.
Chiều 14h00: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối hệ thống hoá, hướng dẫn ôn tập, ra đề Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt III/2021.
Thứ Sáu
12/11/2021
Sáng 08h00: Đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Ban Biên soạn Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Chiều 14h00: Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy (đồng chí Phương – Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức cùng dự).