Bưu điện tỉnh Gia Lai

04 Tháng Sáu 2021
                       102407019_147207720261076_5284446306943631360_n.jpg

Địa chỉ: 69 Hùng Vương - Phường Tây Sơn - Tp. Pleiku - Gia Lai
Số điện thoại: 02693822129
Ngành nghề: Chuyển, phát bưu phẩm, bưu kiện, phát hành báo chí, và một số loại hình dịch vụ khác. ..
Email: gialai@vnpost.vn
Website: gialaipost.vn/
.