Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Về nơi cội nguồn của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai

Về nơi cội nguồn của Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai

29 Tháng Tư 2021
bia-dictich.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai
giai đoạn 1962-1975. Ảnh: Thủy Bình
images3028935_5_2_C_c___i_bi_u_d_ng_h__ng_t_i_Bia_di_t_ch_l_ch_s___o_n_Thanh_ni_n_nh_n_d_n_c_ch_m_ng_t_nh_Gia_Lai_giai__o_n_1962_1975.jpg

Các đại biểu dâng hương tại Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai  Ảnh: Thủy Bình
Xem-chi-tiet-JPG.png