Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực

02 Tháng Sáu 2023
    
Chiều 2-6, tại TP. Pleiku, Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 10 năm thành lập (16/5/2013-16/5/2023)

TIN LIÊN QUAN

Các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thái Học-Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trương Hải Long-Chủ tịch UBND tỉnh, Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì buổi tọa đàm. Dự buổi tọa đàm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Thuỵ

Diễn văn tại buổi tọa đàm do đồng chí Võ Thanh Hùng-Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trình bày và các đại biểu tham dự buổi tọa đàm đều cho rằng: Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời; Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chú trọng củng cố và kiện toàn cơ quan tham mưu của Đảng, trong đó có lĩnh vực nội chính Đảng để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và pháp luật. Ngày 5-1-1966, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 133-NQ/TW về thành lập Ban Pháp chế Trung ương.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2
Các đồng chí lãnh đạo chủ trì buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Thụy

Sau ngày đất nước thống nhất, để đấu tranh ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tăng cường xây dựng và bảo vệ pháp luật; Ban Bí thư chủ trương kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật từ Trung ương đến địa phương và quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính các cấp.

Ngày 1-10-1980, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai-Kon Tum và điều động đồng chí Nguyễn Phùng (Tập)-nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ty Công an làm Trưởng ban. Thực hiện Quy định số 183-QĐ/TW, ngày 8-4-2013 của Ban Bí thư Trung ương, ngày 16-5-2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 912-QĐ/TU về việc thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy Gia Lai trên cơ sở hợp nhất tổ chức bộ máy và cán bộ của Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng-chống tham nhũng và Phòng Nội chính-Tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy.

Trải qua 10 xây dựng, trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, Ban đã tham mưu ban hành 2 nghị quyết, 21 chỉ thị, 22 kế hoạch, 3 quy định, 13 quyết định, 9 chương trình, 3 thông tri và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Phối hợp tham mưu sơ kết, tổng kết 53 nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch... của Trung ương, của tỉnh; tổ chức hơn 70 hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết, hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo. Từ tháng 7-2022 đến nay, Ban Nội chính đã tham mưu, phục vụ Ban Chỉ đạo tổ chức 2 phiên họp của Ban Chỉ đạo và 3 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo; tham mưu ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo; Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; Chương trình công tác năm của Ban Chỉ đạo; quyết định đưa 6 vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, đã chỉ đạo giải quyết dứt điểm 1 vụ án và đưa ra khỏi diện theo dõi, đôn đốc. Đến nay, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh dần đi vào hoạt động ổn định, ngày càng phát huy hiệu quả nhiệm vụ tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập 6 đoàn kiểm tra việc khởi tố điều tra, truy tố, xét xử các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế và rà soát các cuộc thanh tra kinh tế-xã hội, việc thực hiện các kết luận của Kiểm toán Nhà nước tại 16 địa phương; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện 3 dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; đã phát hiện, chỉ đạo các cấp ủy xem xét chuyển cơ quan điều tra 7 vụ việc có dấu hiệu tội phạm để điều tra, làm rõ. Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 22 cấp ủy, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 3
Quang cảnh buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, Ban Nội chính đã chủ động, tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương, định hướng xử lý một số vụ việc, vụ án theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các vấn đề đột xuất, nổi cộm, phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

Từ năm 2016 đến nay, Ban Nội chính Tỉnh ủy được Thường trực Tỉnh ủy giao theo dõi, đôn đốc và tham mưu chỉ đạo xử lý 90 vụ án, vụ việc và 10 khiếu nại về lĩnh vực tư pháp kéo dài. Đến nay, các cơ quan chức năng đã giải quyết xong 64 vụ, việc và 7 khiếu nại. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp dân. Cùng với đó, Ban đã tiếp nhận và xử lý 1.325 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của dân.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Hồ Văn Niên đã đánh giá cao những kết quả mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong 10 năm qua. Ban Nội chính tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, quán triệt, cụ thể hóa việc triển khai thực hiện nghiêm, kịp thời các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Cùng với đó, tham mưu về chủ trương, đường lối xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Với vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Nhờ đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm minh, đúng pháp luật được Nhân dân đồng tình ủng hộ.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết thống nhất, trước hết là trong tập thể lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng chuyên môn và trong nội bộ đơn vị; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự “Trung thành-Liêm chính-Bản lĩnh-Tận tụy-Sáng tạo”; dũng khí, bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai, trong mọi vấn đề tham mưu, đề xuất phải thể hiện chính kiến, quan điểm rõ ràng; tích cực, chủ động, không được chủ quan, thỏa mãn với kết quả đã đạt được mà phải tiếp tục kiên trì, kiên quyết, liên tục với quyết tâm chính trị cao hơn nữa.

Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, nâng cao chất lượng tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. Cùng với đó, tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực có nhiều dư luận tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, nhất là công tác tuyên truyền, giáo dục, kiên trì xây dựng văn hóa liêm chính, tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 5
Các đại biểu phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy cần quyết liệt hơn nữa trong tham mưu công tác chỉ đạo phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, kinh tế, nhất là vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm. Thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng-chống tham nhũng, tiêu cực là “tích cực, khẩn trương, rõ đến đâu xử lý đến đó, không phân biệt người có hành vi tham nhũng là ai, đã có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, điều tra và đã kết luận có tội thì phải truy tố”.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cấp ủy, đơn vị, địa phương có quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng-chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp dự tọa đàm hôm nay cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đồng bộ, kịp thời để triển khai thực hiện tốt hơn nữa các quy chế phối hợp đã ký kết, tuyệt đối không được “quyền anh, quyền tôi”, “cua cậy càng, cá cậy vây”.

Dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Nội chính Đảng" cho 14 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích trong công tác từ năm 2018-2022 vì đã có nhiều thành tích góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Vĩnh Hoàng - Nguồn: baogialai.com.vn