Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính

19 Tháng Sáu 2023
    

Đoàn kiểm tra công tác do đồng chí Nguyễn Trọng Thừa-Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác CCHC năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023 của tỉnh.

TIN LIÊN QUAN

Tham gia đoàn công tác có Vụ trưởng Vụ CCHC (Bộ Nội vụ), Văn phòng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Văn phòng Chính phủ; các Bộ: Tài chính, Công an, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Trương Hải Long-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính ảnh 1
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quốc Dũng

Báo cáo tại Hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai Nguyễn Đình tiến cho biết, những năm qua Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt; đồng thời, bám sát tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về CCHC. Nhìn chung năm 2022 và các tháng đầu năm 2023, CCHC tiếp tục được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng hàng đầu trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương nhằm nỗ lực đưa tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, thách thức. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng tích cực nghiên cứu, đổi mới phương thức làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, quyết liệt chuyển đổi số để nâng cao năng suất làm việc, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và đặc biệt là cải thiện chất lượng phục vụ Nhân dân. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực nghiên cứu, đánh giá và áp dụng, nhân rộng những mô hình, sáng kiến hay về CCHC.

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền CCHC ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực, tận dụng tối đa tiện ích của các mạng xã hội để truyền tải kịp thời, nhanh chóng những kết quả, chính sách mới về CCHC đến người dân, doanh nghiệp và xã hội. Việc tăng cường áp dụng các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động quản lý nhà nước đã có những đóng góp quan trọng vào kết quả CCHC đạt được trong năm 2022, các tháng đầu năm 2023, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình và chất lượng phục vụ Nhân dân…

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa: Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua công tác theo dõi, đánh giá, công tác CCHC của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị còn thiếu cơ chế theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao dẫn đến thực hiện chưa đạt yêu cầu kế hoạch CCHC của tỉnh đã đề ra; tình trạng chậm xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra CCHC vẫn còn ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Vẫn tồn tại tình trạng chậm công bố, công khai TTHC; nhiều hồ sơ TTHC chưa được đồng bộ, công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ vẫn còn tồn tại ở cả cấp sở, huyện, xã, nhất là các lĩnh vực về đất đai, thành lập và hoạt động doanh nghiệp, hộ tịch, bảo trợ xã hội… Tình trạng vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính vẫn còn xảy ra ở một số nơi, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân và hình ảnh của cơ quan nhà nước ở địa phương; vẫn còn cán bộ cấp xã chưa đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định…

z4436551802494-30b6734bbd394f4b7746538a45015866-6001.jpg
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Quốc Dũng

Tại buổi làm việc, UBND tỉnh và các sở ngành đã kiến nghị với đoàn kiểm tra, cũng như kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành liên quan các vướng mắc về: thẩm quyền chung và thẩm quyền riêng trong công tác tổ chức bộ máy; việc xác định viên chức hưởng lương từ ngân sách và viên chức không hưởng lương từ nguồn ngân sách; việc xếp hạng các đơn vị sự nghiệp giáo dục (mầm non, phổ thông); xác định số lượng người làm việc tối thiểu; xác định cơ cấu số lượng người làm việc tại các vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; vướng mắc về việc xây dựng và phê duyệt Đề án tự chủ; việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp…

Các thành viên của đoàn kiểm tra đã trao đổi, làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, tồn tại và các kiến nghị của tỉnh với đoàn kiểm tra cũng như với Chính phủ và các bộ ngành liên quan.

Phát biểu tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long cảm ơn đoàn kiểm tra đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế và có những hướng dẫn cụ thể cho tỉnh thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ cải cách hành chính. Đồng thời, tiếp thu những nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra. Qua đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo sở, ngành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động triển khai thực hiện ngay các đề xuất của đoàn kiểm tra; khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác CCHC của tỉnh thời gian qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh, trong đó, tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục duy trì các biện pháp để phát huy những thành tựu đã đạt được, đổi mới tư duy, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành để giải quyết tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính được giao.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng ghi nhận và đánh giá cao các kiến nghị của tỉnh tại buổi làm việc, đồng thời giao Văn phòng Ban Chỉ đạo tổng hợp báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tiếp thu, trả lời, xử lý các kiến nghị của tỉnh để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới.

Quốc Dũng - Nguồn: baogialai.com.vn