Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Tập huấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp ở Gia Lai

Tập huấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp ở Gia Lai

17 Tháng Tư 2023
   
Sáng 17-4, tại khách sạn Pleiku Palace (số 03 Nguyễn Tất Thành, TP. Pleiku), Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai mở lớp tập huấn chuyển đổi số cho gần 100 học viên là lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

cuc-phat-trien-doanh-nghiep-bo-ke-hoach-va-dau-tu-va-so-ke-hoach-va-dau-tu-phoi-hop-to-chuc-khoa-dao-tao-tap-huan-chuyen-doi-so-cho-dn-5807.jpg
Cục Phát triển Doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức khóa đào tạo, tập huấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp
 Ảnh: Hà Duy

Trong thời gian 2 ngày (17 và 18-4), các học viên được tìm hiểu 9 nội dung gồm: đại cương về chuyển đổi số doanh nghiệp; công nghệ phục vụ điều hành doanh nghiệp và các công nghệ số mới; giải pháp chuyển đổi số; các bước chuẩn bị chuyển đổi số; triển khai chuyển đổi số; tái thiết kế quy trình; kỹ năng số (kỹ năng thiết kế trên Canva, xây dựng website Landing page); digital marketing; thiết kế ý tưởng và đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi, phát triển doanh nghiệp.

gan-100-doi-tuong-la-lanh-dao-quan-ly-cap-phong-ban-cua-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-tren-dia-ban-tinh-duoc-tap-huan-chuyen-doi-so-vao-sang-17-4-9505.jpg
Gần 100 học viên là lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được tập huấn chuyển đổi số.
Ảnh: Hà Duy

Đây là hoạt động nhằm thực hiện Kế hoạch số 1331/KH-UBND ngày 22-6-2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Chương trình hành động số 921/CTHĐ-UBND ngày 12-5-2022 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai (khoá XVI) về chuyển đổi số tỉnh Gia Lai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hà Duy - Nguồn: baogialai.com.vn