Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

13 Tháng Sáu 2023
    

Sáng 12-6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa-Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được kết nối tới 4.487 điểm cầu trên toàn quốc với trên 20.000 đại biểu tham dự.

TIN LIÊN QUAN

Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối đến 240 điểm cầu từ tỉnh đến cấp xã với gần 6.900 đại biểu tham dự. Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9, TP. Pleiku.

25.525 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương-nêu rõ: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Các cấp ủy, tổ chức Đảng xác định nội dung trọng tâm, đột phá trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ảnh 1
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9, TP. Pleiku. Ảnh: Đức Thụy

Các cấp ủy, tổ chức Đảng đã chủ động triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, vừa chấn chỉnh tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người đứng đầu đã thực hiện trách nhiệm, tác phong nêu gương bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt chú trọng, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong 2 năm, các cấp ủy Đảng đã tiến hành 31.420 cuộc kiểm tra, giám sát thường xuyên, 1.734 cuộc kiểm tra, giám sát đột xuất với 187.186 cán bộ, đảng viên. Qua đó kịp thời hướng dẫn, uốn nắn, khắc phục một số hạn chế, phát huy được ưu điểm, tính tích cực từ các gương điển hình, cách làm sáng tạo trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tính đến tháng 4-2023, cả nước có 25.525 mô hình điển hình trong học tập và làm theo Bác, góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ảnh 2
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9. Ảnh: Đức Thụy

Các ý kiến tại hội nghị cơ bản thống nhất với báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; đồng thời chỉ rõ 4 tồn tại, hạn chế và thống nhất mục tiêu, 6 nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đại diện một số cấp ủy, tổ chức Đảng đã chia sẻ về các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Các đại biểu cũng đã được xem vở kịch ngắn “Đoàn kết là sức mạnh” do Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn; triển lãm thực tế ảo VR trưng bày “Mỗi kỷ vật một câu chuyện-Sưu tập tặng phẩm Bác Hồ 1945-1969”. Ngoài ra, hội nghị còn có phần giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với 4 gương điển hình về học và làm theo Bác, gồm: ông Phùng Thái Quang-Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại thành phố mang tên Bác; bà Hoàng Thị Như Thanh-Trưởng ban Quản lý chợ Đông Ba (TP. Huế) về kinh nghiệm thành lập chi bộ tiểu thương; thầy giáo trẻ Nguyễn Trung Tuyền đưa tin học đến với học trò vùng cao huyện Na Rì (tỉnh Bắc Kạn); Đại úy Hoàng Ngọc Linh-cán bộ quân y Đồn Biên phòng Ia Rvê (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đak Lak) trong khám-chữa bệnh cho người dân bằng Đông y.

Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Tại Gia Lai, các cấp ủy đã ban hành 3.473 văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; tổ chức 4.167 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hàng năm. Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, lựa chọn 2 nội dung trọng tâm, đột phá để tập trung chỉ đạo nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong triển khai thực hiện. Cụ thể, năm 2022 là tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh; tăng cường giáo dục, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Hai nội dung trọng tâm, đột phá năm 2023 gồm: Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; huy động và thực hiện có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, trong đó trọng tâm là 3 chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào thực chất, các cấp ủy, tổ chức Đảng đều xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiêm công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương. Từ năm 2023, mỗi cá nhân căn cứ theo chuyên đề của tỉnh để xác định rõ việc làm cụ thể, có tính đột phá trong việc “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội”. Trên cơ sở đó, lấy kết quả thực hiện để làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác, làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm.

Nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  ảnh 3
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt (thứ 2 từ trái sang) và Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát động các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ đề thi đua yêu nước “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” giai đoạn 2020-2025, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và nâng cao đời sống người dân. Công tác tuyên truyền, nhân rộng các điển hình trong học tập và làm theo Bác ngày càng được chú trọng với nhiều hình thức phong phú; việc biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được triển khai kịp thời. Theo thống kê, qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã có gần 700 tập thể, cá nhân điển hình được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh biểu dương, khen thưởng. Qua đó ngày càng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về học tập và làm theo Bác.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu đạt được, kiên quyết nhận diện và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để thời gian tới đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc về bối cảnh tình hình mới để lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đóng góp tích cực và hiệu quả hơn nữa đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các quy định của Đảng về nêu gương; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu theo tinh thần “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”...

Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi trọng các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW; biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả.

Phương Dung - Nguồn: baogialai.com.vn