Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội tại TP. Pleiku

Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện các hình thức giám sát, phản biện xã hội tại TP. Pleiku

19 Tháng Tư 2023
    
Chiều 18-4, tại Hội trường 19-5 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), đoàn công tác Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15-6-2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam tại TP. Pleiku.

3-6692.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403. Ảnh: Anh Huy
 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh và GS.TS. Trần Ngọc Đường-Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Tham gia làm việc với đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân; đại diện lãnh đạo Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku cùng các tổ chức chính trị-xã hội thành phố và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 1 số xã, phường trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc nêu: 5 năm qua, Mặt trận các cấp của thành phố đã ban hành 115 kế hoạch giám sát và tổ chức 226 đoàn giám sát thực hiện giám sát những vấn đề liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội, dân chủ-pháp luật và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trong hoạt động giám sát vừa thực hiện giám sát trực tiếp, vừa giám sát qua báo cáo.

Hoạt động giám sát của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thường xuyên được hệ thống Mặt trận ở cơ sở và cộng đồng dân cư quan tâm, phối hợp tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Luật đầu tư công. Trong 5 năm, MTTQ Việt Nam các xã, phường đã ban hành quyết định thành lập 598 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ chức giám sát 598 công trình trên địa bàn, cụ thể là các công trình hạ tầng nông thôn mới, đô thị văn minh, các công trình đảm bảo an sinh xã hội... Qua đó từng bước góp phần thay đổi nhận thức và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku và các xã, phường đã tham gia 429 đoàn giám sát do Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ chức chính trị-xã hội cùng cấp chủ trì.

2-2933.jpg
Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân tham gia ý kiến cùng đoàn công tác. Ảnh: Anh Huy

Bên cạnh đó, Mặt trận 2 cấp đã chủ trì tổ chức 174 cuộc phản biện xã hội, trong đó phản biện thông qua hội nghị 43 cuộc và phản biện qua văn bản 131 cuộc. Sau phản biện, Mặt trận các cấp đã tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác, khách quan các ý kiến tham gia phản biện xã hội và báo cáo kết quả gửi cơ quan soạn thảo tiếp thu, chọn lọc, bổ sung để hoàn chỉnh văn bản.

Nhiều ý kiến tại buổi làm việc đã chỉ rõ các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến số lượng, chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội. Cụ thể: năng lực, kinh nghiệm, sự am hiểu chuyên môn về một số lĩnh vực, chuyên đề, nội dung giám sát, phản biện xã hội của cán bộ tại một số địa phương còn hạn chế; kinh phí chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế; đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên công tác giám sát triển khai còn chậm... Bên cạnh đó, một số ý kiến đề xuất việc bố trí 1 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam chuyên trách cấp xã và có hướng dẫn cụ thể về mức chi cho hoạt động Ban giám sát đầu tư của cộng đồng...

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân ghi nhận, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác và giao Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhanh chóng tu chỉnh, hoàn thiện báo cáo gửi lại Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để có cơ sở chính xác nhằm tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết liên tịch số 403 đạt kết quả, yêu cầu đề ra.

4-554.jpg
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn công tác Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tại TP. Pleiku. Ảnh: Anh Huy

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403; đánh giá cao kết quả trong công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp đã góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực việc triển khai thực hiện các chính sách trong cộng đồng, đáp ứng được mong mỏi cũng như bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham mưu cấp ủy trong việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo trong các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26-10-2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở và củng cố, kiện toàn Ban tư vấn của Mặt trận. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt vai trò chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội xác định rõ nội dung, hình thức giám sát, phản biện xã hội phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403.

Nguồn: baogialai.com.vn                                                                                                                                             Phương Dung