Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Hội nghị toàn quốc công tác bầu

Kết luận của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Hội nghị toàn quốc công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 2021-2026

18 Tháng Năm 2021
2-hdbcqg.jpeg
Toàn cảnh Hội nghị
xem-tai-dayGIF.gif