Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023 dự kiến ngày 20 và 21-7

Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023 dự kiến ngày 20 và 21-7

19 Tháng Tư 2023
   
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 163-KH/BTGTU về tổ chức Hội thi cán bộ Tuyên giáo giỏi năm 2023.

Theo đó, Hội thi dự kiến tổ chức trong 2 ngày (20 và 21-7-2023), tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh (số 01, Lê Lai, TP. Pleiku).

Thông qua hội thi nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ tuyên giáo Đảng bộ tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên mặt tư tưởng, chính trị, đạo đức; qua đó, thực hiện tốt phương châm, khẩu hiệu hành động của ngành Tuyên giáo đã đề ra cho năm 2023: “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”; đồng thời, tổ chức thực hiện tốt “5 kiên định, 4 yêu cầu, 3 tập trung, 2 kiện toàn”.

Góp phần tạo chuyển biến về đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên giáo đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ tuyên giáo giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng viết, thuyết trình, xử lý tình huống; tuyển chọn, công nhận, suy tôn cán bộ tuyên giáo tiêu biểu…

3-5627.jpg
Ban Tổ chức trao giải cho các cá nhân đoạt nhiều giải thưởng qua các kỳ thi. Ảnh tư liệu

Các đội thi lựa chọn một (hoặc một phần) các nội dung sau để dự thi: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tuyên truyền những kết quả và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các nhiệm kỳ Đại hội của Đảng; thành tựu của đất nước, của địa phương sau 48 năm giải phóng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, biển đảo, phân giới cắm mốc, thông tin thời sự... Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghiên cứu, học tập, tuyên truyền nội dung 2 cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyên đề năm 2023 của tỉnh: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Nâng cao tinh thần trách nhiệm; đổi mới phong cách, lề lối làm việc; thực hiện có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội”. Kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo. Ban tổ chức khuyến khích các đội thi liên hệ thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Đối tượng dự thi là cán bộ tuyên giáo (tuyên huấn) chuyên trách đang công tác tại Ban Tuyên giáo (Phòng Chính trị) các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; cán bộ được phân công phụ trách công tác tuyên giáo (tuyên huấn) của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc cấp ủy cấp huyện. Mỗi Ban Tuyên giáo (Phòng Chính trị) thành lập 1 đội với 3 thí sinh để tham gia dự thi; trong đó phải có ít nhất 1 thí sinh công tác tại Ban Tuyên giáo (Phòng Chính trị) các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Các đội phải tham dự đầy đủ 3 phần thi gồm: Phần thi xây dựng đề cương tuyên truyền, các đội thi lựa chọn một (hoặc một phần) trong các nội dung quy định nói trên để soạn đề cương một buổi tuyên truyền miệng. Phần thi thuyết trình, mỗi đội cử 1 thí sinh tham gia dự thi thuyết trình từ 12 đến 17 phút. Phần thi kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo (dành cho toàn đội), mỗi lượt thi gồm có 3 đội thi, với 5 câu hỏi/lượt thi về kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ công tác tuyên giáo; các đội bấm chuông để dành quyền ưu tiên trả lời; thời gian mỗi lượt thi không quá 20 phút.

Cơ cấu giải thưởng dự kiến gồm có giải tập thể và cá nhân, tương ứng với mỗi loại hình là 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức Hội thi còn trao 2 giải phụ cho các đội có điểm số cao nhất ở 2 phần thi: Xây dựng đề cương tuyên truyền và Kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tuyên giáo. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ cấp giấy chứng nhận cho các đội thi và thí sinh đạt giải.

Nguồn: baogialai.com.vn                                                                                                                                                              Trần Đức