Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Tin tổng hợp > Đồng chí Châu Ngọc Tuấn: Đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và lấy người dân làm trung tâm

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn: Đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và lấy người dân làm trung tâm

06 Tháng Bảy 2021
                  
pb-pbt1.jpg


Xem-chi-tiet-GIF.gif