Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đoàn khối > Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm Đoà

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở

22 Tháng Ba 2022
Năm 2022 là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hiện nay, Đoàn Khối có 74 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc (24 Đoàn cơ sở và 50 Chi đoàn cơ sở) với 4.375 đoàn viên; thực hiện Kế hoạch đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII,
Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xây dựng Kế hoạch số 39-KH/ĐK, ngày 15/11/2021 về việc tổ chức đại hội điểm Đoàn cấp cơ sở trực thuộc Đoàn Khối, đến ngày 17/02/2022 đã có 5/5 đơn vị được Đoàn Khối chọn chỉ đạo đại hội điểm đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp, đạt 100% kế hoạch, gồm: Chi đoàn Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chi đoàn Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai, Chi đoàn Sở Tài chính, Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đông Gia Lai và Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai.

          Sau Đại hội điểm, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã tổ chức nhận xét, đánh giá về công tác tổ chức đại hội của 5 đơn vị nhằm rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội của các tổ chức đoàn trong thời gian tới (đối với Đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2027; đối với Chi đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2024).
Picture1.jpg
Thường trực Đoàn Khối tặng hoa BCH Chi đoàn Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2022 - 2024

          Việc đánh giá, rút kinh nghiệm sau Đại hội điểm sẽ là cơ sở để các tổ chức cơ sở đoàn trong Khối làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy đơn vị mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội; chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện khác để tổ chức đại hội thành công, hoàn thành chậm nhất trong tháng 5 năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Tổ chức thành công đại hội Đoàn cấp cơ sở là tiền đề, điều kiện quan trọng tiến tới tổ chức thành công đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 8 năm 2022.
                                                                          Bùi Duy Toàn - Bí thư Đoàn Khối