Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối
KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 114-KL/TW, NGÀY 14/7/2015 CỦA ...

KẾT QUẢ 05 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 114-KL/TW, NGÀY 14/7/2015 CỦA BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC THUỘC...

24/08/2020

Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là mô hình tổ chức đảng mang tính đặc thù, mỗi tổ chức cơ sở đảng lãnh đạo cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thực hiện chức năng, nhiệm vụ khác nhau; đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ KHỐI TRONG GIAI ĐOẠN HI...

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở ĐẢNG BỘ KHỐI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

12/08/2020

          Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 124 tổ chức cơ sở đảng (48 đảng bộ và 76 chi bộ) với 4.857 đảng viên. Trong những năm qua, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đặc biệt coi...

Một số nội dung trọng tâm thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2020

Một số nội dung trọng tâm thực hiện hiệu quả Chuyên đề năm 2020

07/08/2020

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Ðại hội XV của Ðảng bộ tỉnh Gia Lai, cũng là năm diễn ra Đại hội Ðảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Do...

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng ở các tổ chứ...

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng ở các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối

06/08/2020

Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng là yêu cầu khách quan, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa cấp bách đối với toàn Đảng trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan       ...

Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

30/07/2020

Sáng ngày 24/7/2020, tại Hội trường Trường Chính trị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII,

 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở...

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát ở các tổ chức cơ sở đảng

30/07/2020

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là mô hình tổ chức đảng mang tính đặc thù, đặt dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2020

Công tác phát triển đảng viên 6 tháng đầu năm 2020

30/07/2020

Thực hiện Nghị quyết năm 2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020;

NGƯỜI CÁN BỘ THANH TRA GƯƠNG MẪU

NGƯỜI CÁN BỘ THANH TRA GƯƠNG MẪU

30/07/2020

Kể từ khi thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên khắp cả nước nói chung của tỉnh Gia Lai nói riêng. Nhiều người trong số họ là những cán...

Mit tinh chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các...

Mit tinh chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/07/2020

Vào lúc 19h00, ngày 24-7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức Lễ mít tinh chào mừng thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII,

Một số kết quả thực hiện Chương trình               ...

Một số kết quả thực hiện Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” giai đoạn 2016 - 2020

30/07/2020

Ngày 11/01/2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Chương trình số 10-CTr/ĐUK về

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng

27/07/2020

Ngày 09/7/2020, Tại trụ sở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh,

Đảng ủy Khối chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chín...

Đảng ủy Khối chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng

27/07/2020

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối luôn triển khai quán triệt, học tập và tổ chức thực hiện kịp thời,

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần ...

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

27/07/2020

Thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢ...

NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN Ở ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH GIA LAI

27/07/2020

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh là mô hình tổ chức đảng mang tính đặc thù, hiện nay có 125 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, gồm: 49 đảng bộ,

 |<  <  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15  >  >|