Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Thường trực Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy Cục Thuế tỉnh

Thường trực Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy Cục Thuế tỉnh

23 Tháng Hai 2023
  
Chiều 23/02, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Cục Thuế tỉnh để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2023 cùng những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối dự, chủ trì buổi làm việc.
 
Tham dự, có đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh; đại diện cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Thuế tỉnh; đại diện lãnh đạo và tổ chức đoàn thể của Cục Thuế tỉnh

1.jpgẢnh: Quang cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối đã nghe Đảng ủy Cục Thuế tỉnh báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 như: Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách với kết quả thu vượt dự toán được giao và tăng trưởng so cùng kỳ năm trước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và phục vụ người nộp thuế; thực hiện miễn thuế, giảm thuế, gia hạn thời hạn nộp thế cho người nộp thuế bị ảnh hưởng dịch covid-19 kịp thời, đúng đối tượng nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện để người nộp thuế khôi phục sản xuất kinh doanh; triển khai chuyên đề chống thất thu bước đầu phát huy hiệu quả trong veiejc khia thác nguồn thu ngân sách.

Bên cạnh đó, Đảng ủy kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến các đảng viên; chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ, chuyên đề được nâng lên, đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra nhất là chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên chấp hành, giám sát đảng viên nhằm ngăn ngừa vi phạm. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên) hoạt động đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan… Mặt khác, Đảng ủy Cục Thuế tỉnh cũng nghiêm túc đánh giá những tồn tại hạn chế cũng như định hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

2.jpgẢnh: Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy và đội ngũ lãnh đạo của Cục Thuế tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đồng chí chỉ đạo Đảng ủy Cục Thuế tỉnh cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhất là khẩn trương rà soát, điều chỉnh và thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: (1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm 2023;(2) Rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận buổi làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Cục Thuế tỉnh;(3) Quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ;(4) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2023;(5) Triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ; (6) Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, triển khai thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ…

* Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
3.jpg4.jpg

Ngân Đặng