Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư

Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư

14 Tháng Mười 2022
Chiều 11/10, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghe báo cáo, nắm bắt tình hình hoạt động Đảng bộ cùng với những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối dự, chủ trì buổi làm việc.


Tham dự, có đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

Picture1-(2).jpgQuang cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số nội dung trọng tâm như: Tập thể Đảng ủy luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; triển khai đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng; trong sinh hoạt Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc được duy trì nghiêm túc, có chất lượng, đảm bảo các nguyên tắc trong sinh hoạt đảng; Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan và các đoàn thể luôn giữ mối quan hệ mật thiết; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ đoàn kết, tương trợ lẫn nhau thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Mặt khác, Đảng ủy Sở cũng nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế cũng như định hướng những mặt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Tố Hải – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng cũng như chia sẻ những khó khăn của tập thể Đảng ủy và cán bộ, đảng viên, công chức Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian vừa qua, có nhiều đổi mới tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng đảm bảo yêu cầu, chất lượng theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối. Đồng chí chỉ đạo Đảng ủy Sở cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, nghiên cứu đề ra các giải pháp và hiệu quả trong thời gian đến; đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đó là:

(1) Kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ ngành Trung ương các mục tiêu, cơ chế, chính sách, giải pháp và cụ thể hoá các văn bản của Đảng, Chính phủ vào công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh;

(2) Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.

(3) Rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm Quy chế hoạt động Đảng bộ, Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025.
(4) Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 200-TB/TU, ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(5) Phối hợp với lãnh đạo Sở cùng Đảng ủy Khối triển khai thực hiện tốt công tác phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trong thời gian tới. Thường xuyên thông tin tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ về Đảng ủy Khối.
                                                      Đ.T.T.N