Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Liên đoàn lao động tỉnh

Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Liên đoàn lao động tỉnh

30 Tháng Bảy 2022
Sáng ngày 26/7/2022, Tại trụ sở Cơ quan Liên đoàn lao động tỉnh, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Cấp ủy Chi bộ Liên đoàn lao động tỉnh để nghe báo cáo tình hình lãnh đạo, chủ trì chỉ đạo các mặt của chi bộ từ sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 tới nay. Chủ trì buổi làm việc đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư đại diệnThường trực Đảng ủy Khối; cùng dự có lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ Liên đoàn lao động tỉnh.
 
Picture1.jpg

Tại buổi làm việc đồng chí Rơ Lan Nga- Bí thư chi bộ báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số vấn đề trọng tâm triển khai thực hiện từ năm 2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Chi bộ từ nay đến cuối năm 2022.  Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền vân động đoàn viên tham gia thực hiện chương trình phúc lợi, có 22/22 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết 26 thỏa thuận hợp tác, đạt 118% chỉ tiêu giao; đặc biệt là chú trọng chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thăng đại dịc Covid- 19” đã thu hút hơn 2000 sáng kiến  vượt 34 % kế hoạch đề ra…. Kịp thời lãnh đạo các mặt công tác xây dựng Đảng cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế của Chi bộ cần khắc phục như; việc tổ chức sinh hoạt chi bộ chưa đúng theo thời gian quy định; tinh thần phê và tự phê của một số đảng viên chưa cao, đôi lúc chưa phát huy hết khả năng chuyên môn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ trong thời gian qua nhất của tập thể Cấp ủy, Chi bộ và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, cũng như  công tác xây dựng Đảng.
 Qua đây, đồng chí cũng chỉ đạo, yêu cầu cấp ủy Chi bộ cần chủ động nghiên cứu, có giải pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại và cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến:

1. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên đoàn viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng phổ biến kịp thời các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tuyên truyền tốt các ngày lễ trong năm, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và của các hội viên để kịp thời động viên, khắc phục khó khăn; góp phần hoàn thành tôt nhiệm vụ chính trị.

Quan tâm đến chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đảng viên và quần chúng, sau học tập xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; chú trong việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối.

2. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chú trọng việc thực hiệc các nhiệm vụ trọng tâm đột phá đã đề ra trong kế hoạch.

3. Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Chi bộ. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nhất là chú trọng thời giạn và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ.  

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; nội dung kiểm tra, giám sát cần trọng tâm, sát với nhiệm vụ chính trị của đảng viên, đảm bảo chất lượng, phát huy tác dụng hiệu quả sau kiểm tra, giám sát gắn với theo dõi, giúp đỡ đảng viên được kiểm tra, giám sát khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình.
Bùi Thị Hồng – PCVP Đảng ủy Khối