Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

10 Tháng Tám 2022
Sáng ngày 19/7/2022, Tại trụ sở Cơ quan Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh để nghe báo cáo tình hình lãnh đạo, chủ trì chỉ đạo các mặt của chi bộ từ sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 tới nay. Chủ trì buổi làm việc đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực đại diệnThường trực Đảng ủy Khối; cùng dự có lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và  các đồng chí Phó Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Hội, Chủ tịch Công đoàn.
 
Picture1.png

Tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Công Hưng- Phó Bí thư Chi bộ báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số vấn đề trọng tâm triển khai thực hiện từ năm 2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Chi bộ từ nay đến cuối năm 2022.  Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn, góp phần đáp ứng nhu hoạt động và sáng tạo văn học, nghệ thuật của đông đảo quần chúng nhân dân trước. Chi bộ chú trọng nâng cao chất lượng nội dung trong tạp chí Văn nghệ Gia Lai, nhằm cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật Nhà nước bằng hình tượng nghệ thuật, góp phần tuyên truyền định hướng các quan điểm của Đảng và Nhà nước cho bạn đọc và bạn viết năm 2021 đã ra được 12 số. Ngoài ra tổ chức nhiều hội thi để khuyến khích tài năng trẻ; đồng thời cũng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, kịp thời các mặt công tác xây dựng Đảng, Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế của Chi bộ cần khắc phục như: việc tham gia các phong trào do cấp cấp trên tổ chức chưa được thường xuyên; tỉnh thần phê và tự phê của một số đảng viên chưa cáo, đôi lúc chưa phát huy hết khả năng chuyên môn

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Dương Dã - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ như đánh giá trong báo cáo của Chi bộ và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như xây dựng Đảng.

Qua đây, đồng chí cũng chỉ đạo, yêu cầu Chi bộ cần chủ động nghiên cứu, có giải pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại và cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến:

Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng phổ biến kịp thời các thông tin thời sự trong nước và quốc tế, tuyên truyền tốt các ngày lễ trong năm, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và của các hội viên để kịp thời động viên, khắc phục khó khăn; đồng thời tập trung vào lĩnh vực sáng tác góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
Quan tâm đến chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Chi bộ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức quán triệt, học tập kịp thời, đầy đủ có chất lượng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến đảng viên và quần chúng, sau học tập xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối

Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp đảm bảo chất lượng và hiệu quả trước mắt là tổ chức tổ chức thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chú trọng việc tham gia Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi bộ; nâng cao chat lượng sinh hoạt Chi bộ đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW,  ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Kế hoạch số 176-HK/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; nhất là chú trọng nội dung sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh phù hợp với tình hình thực tế của chi bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ; nội dung kiểm tra, giám sát cần trọng tâm, đảm bảo chất lượng, phát huy tác dụng hiệu quả sau kiểm tra, giám sát gắn với theo dõi, giúp đỡ đảng viên được kiểm tra, giám sát khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát
Bùi Thị Hồng – PCVP Đảng ủy Khối