Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Hội Nông dân tỉnh

17 Tháng Năm 2022
Sáng ngày 19/4/2022, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với cấp ủy Cấp ủy Chi bộ Hội Nông dân Tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Phụ trách Chi bộ cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đồng chí cấp ủy Chi bộ, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Thị Kim Chi- Bí thư Chi bộ Hội Nông dân Tỉnh báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng năm 2021, quý I năm 2022. Đồng thời, cũng nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế và định hướng những mặt công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Picture1.jpg
 
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng Đảng có nhiều cố gắng, nỗ lực trong việc lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, kịp thời các mặt công tác xây dựng đảng, đoàn thể tổ chức tốt các phong trào do Đảng ủy Khối và tỉnh phát động; góp phần vào việc ổn định phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế của Chi bộ cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế và đồng thời, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Chi bộ đã đề ra; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2022 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm triển khai nội dung đột phá của Đảng ủy Khối, của Chi bộ gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tham gia Hội thi kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Đảng ủy Khối tổ chức; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chú trọng các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các gương điển hình tiến tiến của các tập thể và cá nhân, nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn chi bộ. Tập trung lãnh đạo và nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2022; tập trung chỉ đạo, rà soát để khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các cuộc kiểm tra của cấp trên đã kết luận. Sau kiểm tra, giám sát cần phân công cán bộ theo dõi, giúp đỡ các đảng viên được kiểm tra; đồng thời báo cáo kết quả khắc phục để chi bộ nắm có hướng chỉ đạo Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Đồng thời chú trọng nội dung sinh sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh; chú trọng xây dựng giải pháp khắc phục tồn tại cán bộ, đảng viên chưa nêu cao tinh thần phê và tự phê trong các cuộc họp; quan tâm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng. Cấp ủy cần xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy của đoàn viên mình đang sinh hoạt để nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của đoàn viên; lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn viên tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhất là chú trọng việc tổ chức hoạt động đi vào chiều sâu góp phần động viên phong trào thi đua sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan. Đối với Ban Chấp hành công đoàn cần chú trọng việc thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của đoàn viên công đoàn. Chú trọng phát huy vai trò Ban thanh tra nhân dân.  
 Bùi Thị Hồng – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối