Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Cục Thống kê tỉnh

Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Cục Thống kê tỉnh

18 Tháng Bảy 2022
Sáng ngày 14/7/2022, Tại trụ sở Cơ quan Cục Thống kê tỉnh, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê tỉnh để nghe báo cáo tình hình lãnh đạo, chủ trì chỉ đạo các mặt của chi bộ từ sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 tới nay. Chủ trì buổi làm việc đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư đại diệnThường trực Đảng ủy Khối; cùng dự có lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ Cục Thống kê tỉnh.
Picture2.png
 
Tại buổi làm việc đồng chí Trần Quang Minh Bí thư Chi bộ báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số vấn đề trọng tâm triển khai thực hiện từ năm 2021 đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác của Chi bộ từ nay đến cuối năm 2022.  Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thông kê, nhất là các cuộc tổng điều tra về kinh tế- xã hội của tỉnh…; đồng thời cũng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, kịp thời các mặt công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, vẫn còn một số mặt hạn chế của Chi bộ cần khắc phục như: việc tham gia các phong trào do cấp cấp trên tổ chức chưa được thường xuyên; việc xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ Khối còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 chưa thực hiện; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa thể hiện trong biên bản họp.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ trong thời gian qua nhất của tập thể Cấp ủy, Chi bộ và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như xây dựng Đảng đạt được một số kết quả
Qua đây, đồng chí cũng chỉ đạo, yêu cầu cấp ủy Chi bộ cần chủ động nghiên cứu, có giải pháp khắc phục có hiệu quả những hạn chế, tồn tại và cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến:

Một là, Tiếp tục phát huy vai trò của Bí thư chi bộ và cán bộ, đảng viên để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chuyên môn góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Quan tâm đến chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn chi bộ luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức quán triệt, học tập kịp thời, có chất lượng đến đảng viên và quần chúng, xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ” giai đoạn 2021 – 2025.

Hai là, Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Chú trọng việc tham gia Hội thi kể chuyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Chi bộ đã đề ra trong năm 2022, đảm bảo chất lượng, phát huy được tác dụng, hiệu quả sau kiểm tra, giám sát. Khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát” giai đoạn 2021 – 2025.

Bốn là, Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Chi bộ. Đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khẩn trương tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định của Đảng.

Năm là, Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhất là chú trọng việc tổ chức hoạt động đi vào chiều sâu góp phần động viên phong trào thi đua sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan; tích cực tham gia các bài viết trên trang thông tin điện tử của  Đảng ủy Khối cũng như tham gia vào Bản tin thông tin sinh hoạt nội bộ Đảng ủy Khối.  Khẩn trương kiện toàn, bổ sung Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng chương trình thực hiện của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Bùi Thị Hồng – PCVP Đảng ủy Khối