Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Cơ quan Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh

Thường trực Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Cơ quan Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh

01 Tháng Tư 2022
          
          Sáng ngày 29/3/2022, Tại trụ sở  Cơ quan Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thường trực Đảng ủy Khối Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với  Cấp ủy Chi bộ Cơ quan Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để nghe báo cáo tình hình lãnh đạo, chỉ đạo các mặt của chi bộ từ sau Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2025 tới nay. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Dương Dã – Phó Bí thư Thường trực  đại diên Thường trực Đảng ủy Khối; cùng dự có lãnh đạo Văn phòng; lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đồng chí trong Cấp ủy Chi bộ Cơ quan  Ủy Ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh.
 
Picture1.jpg
 
          Tại buổi làm việc sau khi nghe đồng chí Bí thư chi bộ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã  biểu dương sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Cấp ủy Chi bộ, đã có nhiều cố gắng, nỗ lực  trong việc lãnh đạo  cán bộ, đảng viên trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hằng năm. Đồng thời đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, kịp thời các mặt công tác xây dựng đảng, đoàn thể  tham gia các phong trào do Đảng ủy Khối và tỉnh phát động; góp phần vào việc ổn định phát triển kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên vẫn còn một số mặt hạn chế của Chi bộ cần khắc phục như: Việc tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đôi lúc còn chậm, chưa có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức sinh hoạt chuyên đề; một số bộ phận cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nội dung còn chung chung, chưa cụ thể và rõ nét; thực hiện nhiệm vụ được giao chất lượng chưa cao. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể có lúc chưa thường xuyên, phong trào chưa sâu.

          Đồng chí Phó bí thư Thường trực ĐUK đề nghị trong thời gian tới Chi bộ cần quan tâm một số nội dung sau:
         
          1.  Tiếp tục tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện thành công mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Tiếp tục đẩy mạnh vận động toàn dân tiếp tục phòng chống, khắc phục tác động của đại dịch COVDI- 19; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ động xây dựng kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến người dân.

          2. Quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp đảm bảo chất lượng và hiệu quả trước mắt là tổ chức chương trình thực hiện chuyên đề toàn khóa  và chủ đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; gắn  thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI;XII,XIII) của Đảng; chú trọng việc đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

          3. Tập trung lãnh đạo,  nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng. Triển khai thực hiện đạt kết quả chương trình kiểm tra, giám sát của chi bộ đề ra trong năm 2022.
4. Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở chú trọng việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của đoàn thể trong việc vận động đoàn viên về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi để thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ tại đơn vị

          5.  Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

          6.  Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhất là chú trọng việc tổ chức hoạt động đi vào chiều sâu góp phần động viên phong trào thi đua sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cơ quan.
Bùi Thị Hồng – PCVP Đảng ủy Khối