Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Phó bí thư Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh

Phó bí thư Đảng ủy khối làm việc với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Gia Lai

28 Tháng Chín 2022
Sáng ngày 21/9, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển  Việt Nam chi nhánh Gia Lai để nghe báo cáo, nắm bắt tình hình hoạt động, những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy. Dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đồng chí Ủy viên  Ban Chấp hành Đảng bộ  BIDV Gia Lai.

 
Picture2.jpg

Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy BIDV Gia Lai báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số vấn đề trọng tâm trong năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, đó là: Trong gian vừa qua, giá cả hàng hoá nông sản thấp, các doanh nghiệp trong tỉnh đang tái cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, cây trồng, vật nuôi bị dịch bệnh mất giá, mất mùa, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của hệ thống ngân hàng trong tỉnh nói chung, BIDV Gia Lai nói riêng, Đảng ủy đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc đề ra các giải pháp thiết thực nhằm kịp thời khắc phục những khó khăn góp ổn định hoạt động kinh doanh của đơn vị; ổn định việc làm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần  cho người lao động; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch giao; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc tham mưu cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân hằng năm; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ cũng được Đảng bộ quan  đúng theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; đối với các đoàn thể đã phát huy tốt vai; tham gia tốt các hoạt động an sinh xã hội do các cấp, Đảng ủy Khối phát động. Mặt khác các đồng chí mạnh dạn chỉ rõ những tồn tại của Đảng ủy trong thời gian vừa qua.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương, đánh giá cao và ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua nhất là theo báo cáo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng đạt, vượt các chỉ tiêu đề ra; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, nhân viên và triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cũng như tham gia tích cực các phong trào do Đảng ủy Khối phát động. Đồng thời, đồng chí cũng chỉ đạo Đảng ủy BIDV Gia Lai cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhất là khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Yêu cầu Đảng ủy BIDV Gia Lai trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như:

1. Tiếp tục phát huy và triển khai có hiệu quả Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022; thường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản và triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

2.  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022. Trong đó quan tâm thực Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 18/4/2022 về tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 29/4/2021 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,.  Chú trọng thực hiện nội dung đột phá theo kế hoạch của Đảng ủy đã xây dựng.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.Duy trì chế độ sinh hoạt của Đảng ủy và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng nội dung sinh hoạt chi bộ và nội dung sinh hoạt chuyên đề; thẩm quyền ký ban hành các văn bản.

4. Triển khai thực hiện việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2022 sớm ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Rà soát hồ sơ đảng viên, bổ sung lý lịch đảng viên; khẩn trương làm thủ tục chuyển đảng viên đã nghỉ hưu về địa phương.

5. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của Đảng ủy đảm bảo kế hoạch đề ra.

6. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, nhất là chú trọng tổ chức hoạt động đi vào chiều sâu góp phần động viên phong trào thi đua sáng tạo, góp phần thực hiên tốt nhiệm vụ chuyên môn
Bùi Thị Hồng - Văn phòng Đảng ủy khối