Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Phó bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai – Kon Tu

Phó bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai – Kon Tum

20 Tháng Tư 2023
   
Sáng 12/4, Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã có buổi làm việc với Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai – Kon Tum để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ thời gian còn lại năm 2023 cùng những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất.
 
Tham dự và chủ trì, có đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Gia Lai – Kon Tum. 

Picture1.jpg
Ảnh: Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan Phó Bí thư Đảng ủy Khối kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của Đảng ủy Khối đã nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực  Gia Lai – Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023; phương hướng nhiệm vụ thời gian còn lại năm 2023 như: Đảng ủy luôn phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và người lao động; chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; việc xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể …phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ngoài ra Đảng ủy cũng nghiêm túc đánh giá những tồn tại hạn chế, đề ra phương hướng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.  

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá những nỗ lực khắc phục khó khăn của Đảng ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực về thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Đồng chí chỉ đạo Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Gia Lai Kon Tum cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, nhất là quan tâm chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm thu hồi nợ xấu; đảm bảo chế độ chính sách và tiền lương cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng với Chuyên đề năm 2023. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên đề;  chú trọng chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.
Bùi Thị Hồng - VP Đảng ủy khối