Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Sở tài chính

Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Sở tài chính

16 Tháng Chín 2022
Chiều 14/9/ 2022, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh để nghe báo cáo, nắm bắt tình hình hoạt động, những đề xuất, kiến nghị của Đảng bộ. Dự buổi làm việc có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đồng chí cấp ủy Đảng bộ Sở Tài chính tỉnh.
 
Picture1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc
 
Tại buổi làm việc, đại diện cấp ủy Đảng ủy Sở Tài chính tỉnh báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số lĩnh vực công tác xây dựng Đảng trọng tâm từ năm 2021 đến nay như: việc tham mưu cụ thể hoá nghị quyết đại hội đảng các cấp; công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng bộ, đảng viên, tập thể, cá nhân hằng năm; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ; công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cải cách hành chính; công tác điều hành ngân sách; công tác tài chính đầu tư, quản lý giá- công sản; công tác thanh tra tài chính… đồng thời, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ được thực hiện đảm bảo theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối và công tác đoàn thể luôn được quan tâm và đã phát huy tốt vai trò của tổ chức mình… Mặt khác, Đảng ủy cũng nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế cũng như định hướng những mặt công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới. 

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành. Trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy khối trong lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đảng.

2. Thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó cần tập trung triển khai có hiệu quả nội dung trọng tâm đột phá theo Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ;

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì chế độ sinh hoạt của Đảng ủy và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc duy trì sinh hoạt đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng nội dung sinh hoạt chi bộ và nội dung sinh hoạt chuyên đề

4. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 đối với các chi bộ trực thuộc.

5. Chú trọng việc chuẩn bị nội dung họp Đảng ủy cũng như họp chi bộ cụ thể sát với tình hình thực tế.

6. Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ của mình nhất là chú trọng tổ chức hoạt động đi vào chiều sâu góp phần động viên phong trào thi đua sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Bùi Thị Hồng – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối              
Bùi Thị Hồng – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối