Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Rơ Sa

Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Rơ Sa

30 Tháng Chín 2022
Sáng 23/9/ 2022, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan – Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Chi bộ Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk Rơ Sa để nghe báo cáo, nắm bắt tình hình hoạt động, những đề xuất, kiến nghị của Chi bộ. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối phụ trách Chi bộ và đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức, Văn phòng Đảng ủy Khối, các đồng chí cấp ủy Chi bộ.
 
Picture1.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện đồng chí Bí thư Chi bộ báo cáo với Đoàn công tác của Đảng ủy Khối một số lĩnh vực công tác xây dựng Đảng trọng tâm từ năm 2021 đến nay đó là:  Chi bộ luôn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động. Triển khai thực hiện tốt việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp phát huy tính chủ động sáng tạo; không ngừng cải tiến lề lối làm việc; đổi mới phương pháp làm việc, phương thức lãnh đạo, điều chỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, thúc đẩy từng cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp về đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Thúc đẩy tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động trong doanh nghiệp. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí  Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kếtthống nhất của tập thể Chi bộ, Ban Giám đốc Công ty và tổ chức đoàn thể đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, kịp thời các mặt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cũng như tham gia các phòng trào do Đảng ủy Khối phát động. Đồng chí cũng chỉ đạo Chi bộ cần chủ động khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế nhất là việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao ở một số nội dung còn để xảy ra sai sót, chậm tiến độ… Mặt khác, đồng chí cũng yêu cầu Chi bộ cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như:

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của Công ty. Đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối trong lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng ĐảngThường xuyên cập nhật kịp thời, đầy đủ các văn bản và triển khai thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối.

2. Thực hiện tốt Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung triển khai có hiệu quả nội dung trọng tâm đột phá theo Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2022 của Chi bộ; Trong đó quan tâm thực hiện Kế hoạch số 50-KH/ĐUK, ngày 18/4/2022 về tổ chức học tập, quán triệt, thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 29/4/2021 về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”,.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì chế độ sinh hoạt của Chi bộ đảm bảo theo quy định của Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 28/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng nội dung, thời gian hoạt chi bộ; khẩn trương tổ chức sinh hoạt chuyên đề; chấn chỉnh việc ghi biên bản các cuộc họp chi bộ tránh tình trạng sao chép giữa các tháng; trong sinh hoạt chi bộ cần nêu cao tinh thần phê và tự phê hơn nữa.

4. Quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 của chi bộ đảm bảo theo kế hoạch đề ra
 Bùi Thị Hồng – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối