Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ

NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

03 Tháng Chín 2019
Trong giai đoạn cuối của công cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng bộ Dân Chính Đảng tỉnh (tiền thân của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai ngày nay) được thành lập. Lúc bấy giờ, Đảng bộ đã cùng với quân và dân tỉnh nhà đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, bảo vệ căn cứ cách mạng, xây dựng hậu phương vùng giải phóng, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy phân công; góp phần tuy nhỏ bé nhưng rất đáng tự hào vào thành quả giải phóng tỉnh nhà vào ngày 17/3/1975.
Ngay sau ngày giải phóng, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng bộ đã cùng với đồng bào trong tỉnh bắt tay ngay vào việc góp phần khôi phục, hàn gắn vết thương chiến tranh bằng những việc làm cụ thể: vận động nhân dân định canh định cư, làm thủy lợi, khai hoang xây dựng đồng ruộng, phát triển sản xuất, ổn định đời sống… Đảng ủy đã chú trọng lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách, dành sự chăm sóc ân tình, trách nhiệm, góp phần bù đắp những mất mát, hy sinh của thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tham gia thực hiện tốt phong trào xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc thương bệnh binh nặng, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đặc biệt, giai đoạn từ năm 2006 đến nay, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bằng các nguồn quỹ phúc lợi, từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên, người lao động đã xây dựng hàng chục công trình có giá trị hàng chục tỷ đồng như tu bổ, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ Đức Cơ, Chư Prông; sửa chữa, xây dựng mới một số trường học, phòng học… ở các huyện, thị xã, thành phố. Thực hiện chương trình “An sinh xã hội” do Đảng ủy Khối phát động, từ năm 2016 - 2019, từ sự đóng góp của cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối đã xây dựng 73 căn nhà (giá trị 5,65 tỷ đồng) và tặng kèm trên 200 triệu đồng các vật dụng sinh hoạt cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Đây là những việc làm thiết thực, thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Khối tham gia thực hiện chương trình “xây dựng nông thôn mới” và “giảm nghèo bền vững” của Tỉnh.
image002.jpg
Hình ảnh Hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Những năm qua, do xuất phát điểm về kinh tế - xã hội của tỉnh ta thấp; cùng với đó là giá cả nông sản xuống thấp, thời tiết không thuận lợi; an ninh chính trị một số địa phương còn tiềm ẩn phức tạp, đã ảnh hưởng một phần đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong bối cảnh đó, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kịp thời đề ra các biện pháp nhằm củng cố, nâng cao năng lực hoạt động; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển sản xuất – kinh doanh cho phù hợp; cải tiến công tác quản lý; đầu tư đổi mới trang thiết bị; nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ; đẩy mạnh công tác tiếp thị, xây dựng, quảng bá thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của các doanh nghiệp, sản phẩm hàng hóa của tỉnh. Mỗi năm các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đã đóng góp khoảng trên 1/4 tổng thu ngân sách của tỉnh; góp phần giải quyết công ăn việc làm, thu nhập, các chế độ, chính sách cho trên 10 ngàn người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.
Các cấp ủy TCCSĐ thuộc Khối cũng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về quốc phòng - an ninh. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong Khối được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường. Phát hiện và xử lý nghiêm những sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương; góp phần đáng kể vào việc bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, Đảng ủy Khối đã thường xuyên chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh kịp thời, hiệu quả. Việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ cũng luôn được các cấp uỷ đảng quan tâm thực hiện tốt. Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các chỉ thị của Bộ Chính trị đã được các cấp ủy đảng chú trọng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ được cấp ủy các cấp thực hiện công khai, dân chủ và ngày càng đạt kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được thực hiện khá nền nếp. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Quy chế giám sát trong Đảng; kịp thời xem xét giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới có sai phạm. Tập trung kiểm tra, giám sát vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những vấn đề phức tạp, “nổi cộm”, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhất là việc khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã nâng cao được nhận thức, trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn các tổ chức đảng và đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.
Tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị trong thời gian gần đây được soát xét, bố trí, sắp xếp theo hướng tinh gọn theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. Tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Đảng ủy Khối quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 – 2025 và những năm tiếp theo; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp, sát nhập, hợp nhất các cơ quan, đơn vị theo Nghị quyết Trung ương (khoá XII) của Đảng. Công tác cải cách hành chính trong phạm vi Đảng bộ Khối quản lý được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nhất là trong thời gian gần đây.
Đã thể hiện sự quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt mối quan hệ “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, nhân dân làm chủ” góp phần củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, chính quyền. Chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các đoàn thể, tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí tại từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
Về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Đảng ủy Khối luôn quan tâm việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên; đã thường xuyên làm tốt việc rèn luyện, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống và trách nhiệm của thanh niên với đất nước, quê hương. Quan tâm làm tốt công tác bồi dưỡng, phát triển đoàn viên ưu tú vào Đảng (trung bình hằng năm có trên 100 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng). Hầu hết các TCCSĐ đều có những việc làm thiết thực như: giao cho Đoàn thanh niên đảm nhận các công trình thanh niên, phần việc thanh niên nòng cốt trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động để rèn luyện, đào tạo nguồn cán bộ cho Đảng. Hiện nay, trong phạm vi Đảng bộ Khối quản lý có trên 4.264 đoàn viên sinh hoạt trong 91 tổ chức cơ sở đoàn. Trong những năm qua, Đoàn Thanh niên Khối đã tích cực chỉ đạo các tổ chức đoàn thực hiện khá tốt các phong trào, cuộc vận động lớn như: “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên tình nguyện”, “Học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”, “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”… Qua việc tham gia các phong trào, cuộc vận động, đoàn viên, thanh thiếu nhi đã nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của bản thân đối với xã hội. Nhìn chung, cán bộ và đoàn viên thanh niên trong Khối luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tuy đã đạt được những kết quả quan trọng trên đây, song nghiêm túc tự nhìn nhận, Đảng ủy Khối vẫn còn một số khuyết điểm, hạn chế sau đây:
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc, có việc chưa đáp ứng yêu cầu, chưa theo kịp tình hình thực tiễn. Chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo nguồn cán bộ có mặt còn hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số TCCSĐ và một bộ phận đảng viên còn yếu; công tác phát triển đảng viên, nhất là trong doanh nghiệp tư nhân còn gặp khó khăn. Một số cấp ủy đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, công tác tự phê bình và phê bình, học tập lý luận, học và làm theo Bác. Hoạt động của các đoàn thể tuy đã có đổi mới song chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Kết quả các cấp ủy thuộc Đảng bộ Khối lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế vốn có. Việc khai thác nguồn lực ở một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa tạo bước đột phá mạnh trong phát triển sản xuất – kinh doanh. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bất cập, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu… Cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực song chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số vấn đề trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, vấn đề dân tộc, tôn giáo… vẫn còn chưa đáp ứng được yểu cầu thực tế đặt ra.
Việc góp phần vào giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có lúc chưa được quan tâm đúng mức, chưa kịp thời; hiệu quả chưa cao.
Từ những kết quả đạt được và những khuyết điểm, hạn chế trên đây; để tiếp tục thực hiện tốt hơn Di chúc của Bác trong thời gian tới, Đảng ủy Khối nhận thấy cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:
Một là, từng cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối, tùy theo tình hình cụ thể và bằng các biện pháp thích hợp; hàng tháng, quý, 6 tháng, năm cần dành thời gian sinh hoạt tiếp tục ôn lại nội dung Di chúc; bàn giải pháp hữu hiệu, thực chất để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ nâng cao nhận thức, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nắm chắc tình hình, nhất là ở cơ sở, kịp thời tuyên truyền cho quần chúng nhận thức rõ âm mưu của các thế lực thù địch, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên quyết đánh bại mọi thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; củng cố, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
Hai là, phải nêu cao tinh thần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao của mỗi tổ chức đảng, của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc góp phần xứng đáng thực hiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở tỉnh thật sự vững mạnh toàn diện.
Ba là, mỗi cấp uỷ, đảng viên, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân bằng những việc làm thiết thực, tập trung giải quyết dứt điểm những khiếu nại, tố cáo, những đề nghị, kiến nghị chính đáng của quần chúng. Xây dựng đạo đức cách mạng “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”, coi trọng chất lượng, hiệu quả công tác, chống thói lười biếng, “nói không đi đôi với làm”. Thường xuyên bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong “học” và “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đẩy mạnh việc đăng ký “làm theo” Bác và định kỳ kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện một cách thực chất ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cá nhân trong toàn Đảng bộ Khối; bảo đảm cho việc thực hiện Di chúc của Bác nói riêng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nói chung đạt kết quả cao.
              ----------------------
                                                                                                                                                  Dương Dã
                                                                                                                                      Phó Bí thư Đảng ủy Khối