Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Kiểm tra việc thực hiện công tác Tuyên giáo tại Chi bộ Sở Ngoại vụ Gia Lai

Kiểm tra việc thực hiện công tác Tuyên giáo tại Chi bộ Sở Ngoại vụ Gia Lai

24 Tháng Chín 2022
Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/BTG, ngày 21/02/2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Ngày 09/9/2022, tại trụ sở Sở ngoại vụ tỉnh Gia Lai, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã kiểm tra Chi bộ Sở ngoại vụ tỉnh Gia Lai về thực hiện công tác tuyên giáo.
 
Dự buổi làm việc, có đồng chí Lê Văn Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối, Trưởng đoàn, các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối; đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh và các đồng chí chi ủy viên Chi bộ Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai.
 
Picture2.jpg

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Trùng Khánh - Bí thư Chi bộ - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Gia Lai báo cáo tình hình thực hiện công tác tuyên giáo thời gian qua và nhiệm vụ công tác thời gian tới và các ý kiến tham gia của các đồng chí dự họp. Đồng chí Lê Văn Nam - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện công tác tuyên giáo của Chi bộ Sở Ngoại vụ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị Chi bộ Sở Ngoại vụ thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ VIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 28-KH/ĐUK, ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 39-KH/ĐUK, ngày 31/12/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Qua đó giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nâng cao nhận thức, tu dưỡng rèn luyện về đạo đức, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao của từng đảng viên, cán bộ công chức trong cơ quan từng bước được nâng lên, tạo sự gắn bó, đoàn kết cao là động lực quan trọng để Chi bộ Sở Ngoại vụ thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.
Ái Vân - Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối