Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Khai trương Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Khai trương Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

06 Tháng Chín 2019
Sáng ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại Hội trường Cơ quan Đảng ủy Khối Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trang trọng tổ chức khai trương Trang Thông tin điện tử tổng hợp của Đảng bộ Khối nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự Lễ khai trương có Thường trực Đảng ủy Khối, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban Đảng ủy Khối, Đoàn Khối, các đồng chí đại diện các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.
image001.jpg          
  Đại biểu dự Khai trương Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ Khối
Trang Thông tin điện tử tổng hợp Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tinh Gia Lai ra đời là kênh thông tin tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Tỉnh ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an - ninh nói chung và hoạt động công tác đảng, đoàn thể, phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp nói riêng; là tài liệu điện tử phản ánh, tuyên truyền kết quả hoạt động của Đảng ủy Khối, các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, là diễn đàn để giao lưu, trao đổi, quảng bá thông tin trong toàn Đảng bộ Khối để cán bộ, đảng viên, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối kịp thời nắm bắt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Đảng ủy Khối; là nơi trao đổi, giới thiệu những mô hình, cách làm hay trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,....
                                                                                        Nguyễn Văn Hương – Văn phòng Đảng ủy Khối            
                                                                           các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh