Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 ĐỢT II NĂM 2020

KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG, AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 ĐỢT II NĂM 2020

12 Tháng Mười Một 2020
Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/ĐUK, ngày 05/02/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc mở các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh, nghiệp vụ công tác Đảng, công tác Đoàn năm 2020. Sáng ngày 09/11/2020. Ban Thường vụ Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh trong  đối tượng 4 đợt II năm  2020 cho 80 đồng chí là cán bộ, đảng viên và người lao động  của Đảng bộ Khối.
H.jpg
Đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy khối phát biểu khai mạc lớp học
Đến dự khai mạc, đồng chí Huỳnh Tấn Đoan - Phó Bí thư Đảng ủy khối, Trưởng Ban tổ chức lớp học phát biểu chỉ đạo việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, đó chính là bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong đảng bộ hiện nay. Tiếp tục đề cao cảnh giác, giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ, bảo vệ tài sản; giữ gìn an ninh trật tự, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu các học viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm để bảo đảm lớp học đạt hiệu quả; thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học; chủ động nghiên cứu thêm tài liệu, tích cực học tập và tăng cường trao đổi trên lớp; tiếp thu bài giảng và viết thu hoạch theo đúng quy định.
Bùi Thị Hồng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo