Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Hội nghị tập huấn công tác quy chế dân chủ ở cơ sở

Hội nghị tập huấn công tác quy chế dân chủ ở cơ sở

29 Tháng Chín 2022
Sáng ngày 22/9/2022, Tại trụ sở Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác QCDC cơ sở năm 2022. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Văn Nam – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ Đảng uỷ Khối, đại diện Trưởng, Phó ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở; cấp ủy viên, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo - dân vận của cấp ủy tổ chức cơ sở đảng và các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ, tổ giúp việc Quy chế dân chủ Đảng uỷ Khối;
 
Picture1.png
Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Bình – Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh uỷ báo cáo 02 chuyên đề; nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; chương trình, nội dung tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm;  Một số văn bản chỉ đạo gần đây của Trung ương, Tỉnh ủy; nhiệm vụ và giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, ngày 14/12/2020 của Chính phủ về “ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động”
 
Thông qua Hội nghị, đã giúp các đồng chí đại biểu nắm vững những điểm mới của Nghị định để từ đó triển khai thực hiện QCDC ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tạo dựng tốt mối quan hệ phối hợp thống nhất trong giải quyết công việc giữa các cơ quan có liên quan, giữa tổ chức và cá nhân được thuận lợi, dân chủ, công khai, mang lại hiệu quả thiết thực; tạo được nhiều việc làm, tăng thu nhập, cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức người lao động góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
                                 Ái Vân – Chuyên viên Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối