Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Hội nghị đánh giá 4 năm thực hiện Quyết định số 1302 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

Hội nghị đánh giá 4 năm thực hiện Quyết định số 1302 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai

21 Tháng Chín 2023
   

 Sáng 21-9, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1302-QĐ/TU ngày 27-2-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII (gọi tắt là Quyết định số 1302); quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

TIN LIÊN QUAN

Các đồng chí: Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì hội nghị.

 Sáng 21-9, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1302-QĐ/TU ngày 27-2-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với thực hiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa VIII (gọi tắt là Quyết định số 1302); quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025.

TIN LIÊN QUAN

Các đồng chí: Huỳnh Minh Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối, Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì hội nghị.

Các đồng chí- Huỳnh Minh Thuận (ở giữa)-Bí thư Đảng ủy Khối, Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (bìa trái), Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Ảnh: M.N ảnh 1
Các đồng chí- Huỳnh Minh Thuận (ở giữa)-Bí thư Đảng ủy Khối, Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối (bìa trái), Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Ảnh: M.N

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối khóa VIII; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối khóa VIII; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn khối; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ Khối.

Qua hơn 4 năm thực hiện Quyết định số 1302, gắn với thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá VIII, Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc nội dung Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua triển khai đã đạt được kết quả trên các lĩnh vực công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, đoàn thể, đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đối với các TCCSĐ trực thuộc.

Trong công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xây dựng phương án kiện toàn, sắp xếp TCCSĐ theo hướng tinh gọn đầu mối TCCSĐ trực thuộc; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã chuyển giao, sắp xếp, kiện toàn từ 149 TCCSĐ xuống còn 104 TCCSĐ. Chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quy định, đảm bảo tính lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt của các TCCSĐ bình quân đạt 85% trở lên. Công tác tạo nguồn phát triển Đảng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra; từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã kết nạp được 463 quần chúng ưu tú vào Đảng. Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ năm 2020 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng 18 đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.N ảnh 2
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: M.N

Từ sau Đại hội đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối mở 2 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, thông qua đó giúp cho đội ngũ cấp ủy cơ sở nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, đáp ứng yêu cầu để thực hiện nhiệm vụ đúng quy định. Trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kiểm tra, giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng và 13 đảng viên. Việc thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên thực hiện đảm bảo phương hướng, phương châm, quy trình, thủ tục, từ năm 2020 đến nay đã thi hành kỷ luật khiển trách 2 tổ chức đảng và thi hành kỷ luật 40 đảng viên vi phạm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động thực hiện chương trình an sinh xã hội, vận động cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ đóng góp hỗ trợ xây dựng nhà và tặng một số vật dụng thiết yếu cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đảng ủy Khối đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc nhằm đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của tỉnh và tình hình thực tế của Đảng bộ Khối; quy định rõ hơn mối quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đối với các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối, Đoàn Khối, các TCCSĐ trực thuộc; phân công trách nhiệm cá nhân rõ ràng, giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, đúng nguyên tắc, phát huy được tính tích cực, chủ động của từng cá nhân trong Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đối với nhiệm vụ được phân công.

Các cấp ủy TCCSĐ trực thuộc Đảng bộ Khối xây dựng, ban hành, tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của các cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và quy chế hoạt động của TCCSĐ; nội dung quy chế đảm bảo mục đích, yêu cầu, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi loại hình của tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm trong thực hiện Quyết định 1302 và quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở, như: việc thực hiện nguyên tắc, chế độ làm việc được xác định trong quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; vai trò của Đảng ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp… Trên cơ sở đó, các đơn vị đã đề ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 1302, quy chế làm việc của cấp ủy cơ sở.

Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: M.N ảnh 3
Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: M.N

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Huỳnh Minh Thuận đề nghị: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cần chủ động phối hợp để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban chuyên trách, tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, với các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, lãnh đạo các sở, ngành để thực hiện chức năng mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao. Có chương trình, biện pháp lãnh đạo và cụ thể trong xây dựng TCCSĐ thuộc Đảng ủy Khối trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đoàn thể vững mạnh. Có kế hoạch, biện pháp lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng công tác giám sát thường xuyên của Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đối với TCCSĐ được phân công phụ trách, nhằm tăng cường công tác nắm chắc tình hình thực tiễn ở cơ sở để Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Đối với các TCCSĐ, cấp ủy, nhất là người đứng đầu TCCSĐ tiếp tục quan tâm việc rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và tổ chức thực hiện khoa học, hiệu quả quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế hoạt động của TCCSĐ, đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo các quy định của Đảng. Cấp ủy thực hiện nghiêm túc 4 chức năng lãnh đạo của Đảng, đề ra chủ trương, xây dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức kiểm tra-giám sát, sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực. Cấp ủy TCCĐ làm tốt công tác chuẩn bị về nội dung, chương trình trước khi tổ chức sinh hoạt cấp ủy. Tăng cường vai trò của cấp ủy TCCSĐ trong lãnh đạo giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, hạn chế lâu dài… bằng cách tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Cấp ủy TCCSĐ cần quan tâm công tác quản lý đảng viên, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống của đảng viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên phù hợp phẩm chất, năng lực, sở trường. Cấp ủy TCCSĐ đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc trong việc rà soát, bổ sung và thực hiện tốt quy chế làm việc.

Minh Nhật - Nguồn: baogialai.com.vn