Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 9

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 9

12 Tháng Tư 2022
    
           Sáng ngày 08 tháng 4 năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ chín nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I năm 2022, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác qquý II năm 2022. Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí  Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì Hội nghị.
Picture1.jpg
Toàn cảnh Hội nghị
             
            Tại Hội nghị  các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả thực hiện, phân tích những hạn chế, tồn tại trong quý I năm 2022, mặc dù trong quý có những khó khăn nhất định song Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối cùng các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động, tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao cũng như công tác xây dựng Đảng. Các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được giữ vững. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; kịp thời củng cố, bổ sung, kiện toàn cấp ủy ở một số tổ chức cơ sở đảng; tổ chức sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý, chuyển sinh hoạt Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, nội dung; lãnh đạo các đoàn thể phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiều hoạt động phong trào thi đua yêu nước được tổ chức và có hiệu quả, thiết thực. Hoàn thành Kế hoạch “Mái ấm biên cương” năm 2022. Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn một số mặt hạn chế như: Một số TCCSĐ xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh năm 2022 còn chậm; việc sinh hoạt đảng định kỳ ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm, chất lượng còn hạn chế; việc xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp đảng viên năm 2022 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022 ở một số tổ chức cơ sở đảng còn chậm, chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời...

            Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp cùng với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quý II năm 2022 để tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham mưu triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung tham mưu tổ chức thành công các hoạt động trong Tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia lai ( 24/5/1932- 24/5/2022). Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21- KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thực hiện công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020- 2025, 2025- 2030 và tập trung chỉ đạo các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2025- 2030. Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Mặt khác các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng quan tâm chỉ đạo tổ chức đại hội Đoàn thanh niên Cộng Sản cấp mình để tiến hành tổ chức đại hội đại biểu Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022- 2027.