Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 7

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối lần thứ 7

15 Tháng Mười 2021
          
          Sáng 8 tháng 10 năm 2021-10, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ thứ bảy nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ  công tác 3 tháng cuối năm 2021. Đến dự có đồng chí Dương Minh Đức- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy được phân công phụ trách Đảng bộ Khối. Chủ trì Hội nghị Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối; Dương Dã-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Huỳnh Tấn Đoan-Phó Bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì hội nghị.

Hong.jpgToàn cảnh Hội nghị
 
          Tại Hội nghị đã tập trung đánh giá những kết quả thực hiện, phân tích những hạn chế, tồn tại trong 9 tháng đầu năm, mặc dù chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 song BanThường vụ,Thường trực Đảng ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy TCCSĐ phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể. Đồng thời, nêu một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thời gian qua,

Hong1.jpg
Đồng chí Phạm Thị Tố Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối kết luận hội nghị
 
          Kết luận Hội nghị, Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các TCCSĐ chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp rà soát các chỉ tiêu, nhiệm năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra; kiện toàn cấp ủy TCCSĐ; chủ động tổ chức học tập quán triệt Kết luận số 01- Kl/TW, ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW, ngày 15 tháng năm 2916 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởn, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và xây dựng chương trình toàn khóa, kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị. Mặt khác, đề nghị đối với những chi bộ, TCCSĐ có đơn thư, có đảng viên vi phạm phải sớm giải quyết để việc đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2021, đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch đã đề ra.
Bùi Thị Hồng- Phó Chánh Văn phòng