Trang chủ > Tin tức - Sự kiện > Hoạt động của Đảng ủy Khối > Gia Lai: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

Gia Lai: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị

09 Tháng Sáu 2023
     
Sáng 9-6, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và quần chúng giai đoạn 2021-2025.

Gia Lai: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị  ảnh 1
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy
 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận cùng 2 Phó Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, các đồng chí báo cáo viên, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

Thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức và chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc quán triệt, học tập và triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động. Theo đó, cấp ủy TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Việc triển khai xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hàng năm của tập thể, cá nhân được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn.

Công tác kiểm tra, giám sát được các cấp ủy TCCSĐ triển khai thực hiện ngày càng đi vào thực chất. Từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kiểm tra 17 cấp ủy, tổ chức Đảng và 11 đảng viên; giám sát 15 cấp ủy, tổ chức đảng, 16 đảng viên. Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã kiểm tra 15 cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được chú trọng, nhằm lan tỏa những việc làm hiệu quả, thiết thực, góp phần quan trọng giúp cho từng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và thúc đẩy hoạt động sản xuất-kinh doanh ở các doanh nghiệp.

Gia Lai: Sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị  ảnh 2
Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Gia Lai Huỳnh Kiên tham luận tại hội nghị. Ảnh: Anh Huy

Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối, việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã có nhiều đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả; kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đồng thuận trong dư luận và xã hội; góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. Đến nay có 4/5 chỉ tiêu Nghị quyết số 02 đề ra đạt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác tổ chức sinh hoạt chuyên đề; gắn việc thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 02 với chăm lo nâng cao y đức và đạo đức nghề nghiệp, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo, đi đôi với thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả kinh doanh.... Trên cơ sở đó đề ra nhiều giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Huỳnh Minh Thuận ghi nhận những thành tích mà tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các TCCSĐ, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và quyết tâm khắc phục những hạn chế còn tồn tại.

Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các TCCSĐ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 02 của Đảng ủy Khối, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại chi bộ một cách thực chất, phù hợp, hiệu quả; làm tốt công tác quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tự kiểm tra để phát huy, nhân rộng các mô hình, cách làm hay và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Bên cạnh đó, chú trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là 1 trong những tiêu chuẩn, tiêu chí bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng của cả nhiệm kỳ.

dsc-0021-9138.jpg
Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh (thứ 5 từ trái qua) tặng giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen 16 tập thể, cá nhân có thành tích trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phương Dung - Nguồn: baogialai.com.vn